2018-04-21 Resultat Värnamoutställningen

Nu ligger resultatet ute från Värnamoutställningen 2018-04-21.

/Anna Lindborg som gjort allt jobb/Bo Titusson