Information DM uttagning 1

• Prov dag lördag 2018-09-22
• OBS! Provtid 06.00-16.00 OBS!
• Provet är ett öppenklass prov och bedöms efter gängse regler.
• Frågor angående K1 går till Gunnar Petersson 0708 556 370
• Startavgiften 450 kronor ska vara betald innan start. Detta kan göras till klubben på swish nr 1231703230, ange löpnummer 105 samt ditt namn, hundens namn och registreringsnummer.
• För att starta på provet ska hunden vara klar för start i elitklass och ha godkänt RR prov.
• Direkt efter provet rapporterar ni in till nedanstående. Detta ska vara gjort innan klockan 17.00.
• Domare rapporterar efter sin hunds startnummer till nedanstående.
• Resultaten rapporteras på klubbens hemsida på söndag kväll.

Hund 1-5 Bo Hagelvik 0703 478 240
Hund 6-10 Sören Engström 0706 500 582
Hund 11-15 Dennis Liljeberg 070 820 29 12
Hund 16- Björn Malmgren 0705 212 491

Informationen i detta brev går till dig som hundägare och du vidarebefordrar detta till domaren.

LYCKA TILL!

Mvh
Gunnar