2018-09-22 Resultatlista Klubbuttagning 1

Nu ligger resultatlista ute för Klubbuttagning 1. Ligger under "Jaktprov" "Klubbuttagning 1". 

Hundar markerade i fet stil är direkt vidare.

/Gunnar Pettersson   Bo Titusson