2018-10-01 Klubbuttagning 2 Resultatlista Dag1

Nu ligger resultatlistan från klubbuttagning 2 ute under "Jaktprov" "Klubbuttagning 2"

/Klas Sandberg  Bo Titusson