2019 års Värnamoprov

Värnamoprovet 2019

 

Så har vi då avverkat 2019:års prov. Med vad jag tycker bra resultat. Första dagen nysnö och blåsigt, vilket inte verkade vara det bästa föret att driva i. Lätt att få upp om det bara fanns slag, men svårt att hålla igång dreven. Trots detta blev 9 prisdrev ink öppenklass på 12 hundar inte dåligt. Andra dagen såg ut att passa hundarna bättre med 9 prisdrev igen fast med fler 1:or. Fördelade som följer 3 st elitettor, 1 st elit 2:a och 2 st elit 3:or. I öppenklass hade vi 1 st 1:a , 2 st 2:or Samt 2 st 3:or Bra kämpat

Vi gratulerar förstås provets bästa hund Mellumäen Netta.

Och så vi måste nämna Hagalidens Dimma, som startat i öppenklass endast 17 månader gammal. Hon presterade 120/56 enligt domaren den bästa unghund han någonsin dömt. Vad månde det bliva av den?

Kommittén har denna gången provat en ny strategi med kollegium endast dag 2. Med samling på Vrigstad Värdshus.Vilket verkat fallit väl ut, av 18 domare hade 16 st möjlighet att närvara.

Det blev ett mycket bra kollegium som Bosse T ledde med bravur, Efter kollegiet väntade kaffe och en macka på oss, och lite allmänt tjöt runt borden.

Ett stort tack till Anna som fixade lokal och tilltugg.

Ett lika stort tack till Bosse han lägger ner otroligt med tid på det här.

Ett stort tack till Lars som höll igång livesändningen.

Sist men inte minst stort tack till ALLA inblandade utan Er inget prov!!

Kommittén genom T