2020-01-08 Värnamoprovet slutresultat

Nu ligger slutresultatet ute från Värnamoprovet.

Det ligger under "Jaktprov" "Värnamoprovet"

/Bo Titusson