Utställningsansvarig och CUA

Under årsmötet 2016 fick jag ansvaret som utställningsansvarig med en önskan om att jag skulle utbilda mig till CUA (certifierad utställnings ansvarig). Detta för att vi som klubb skall kunna ansöka om våra utställningar till SKK. Denna utbildning gick jag sedan i oktober 2016, så nu har jag fått mitt diplom och kan verka för klubbens räkning. Jag ersätter nu Karin Åström som hittills har varit CUA.
Anna Lindborg
Utställningsansvarig, CUA