Inför sommaren

 

Smålands Stövarklubb levererar!

Skönt uttryck som verkligen har burit syn för sägen de sju veckorna mellan den 18. April till 1.juni. Eller vad sägs om följande arrangemang under dessa veckor?

Fyra utbildningsdagar på olika platser för våra jaktprovsdomare inom ramen för de reviderade jaktprovsreglerna. Det kom då över så många hugade domare att vi bara hade en handfull eftersläntare när dagarna var genomförda!

Stövareutställningar i Värnamo 22.april och Eksjö 27.maj. Roligt att Hamiltonarna och Finnarna hade sina årsmöten i anslutning till utställningen i Värnamo. Härligt också att se den nya och välkomna kommissarien Anna-Karin Andersson på utställningen i Eksjö!

En mycket fin och aktiv monter på Elmia 25. – 27.maj där det strävsamma nätverket kring vår utställningsansvariga Anna Lindborg körde hårt i tre dagar. Montern var synnerligen välbesökt och vi fick förutom ett antal nya medlemmar också tre lyckliga vinnare av våra lotterivinster i form av två Novus Ultracom hundpejl och en Garmin-pejl. Här märktes tydligt att vår monter inte besöktes enbart av smålänningar. De tre lotterivinnarna kom från Uddevalla, Örsundsbro och Degerfors!

Den 1. Juni var det klubbträff i Växjö arrangerad av Agne Pettersson och Anna Green med benäget bistånd av våra länsansvariga i G län, Johan Frisk och Bengt Lindell. Den innehöll ett eminent föredrag av Peter Ekestöm med stövartemat ”Klövdjursrenhet och inkallning”. 97 personer föranmälde sitt intresse och över 90 kom!

Under dessa sju veckor startades det också lydnadskurser för unghundar i F och G län som kom att pågå en bit in på försommaren. Så skönt det känns när det efter minimum av snack blir maximum av verkstad!

I förra numret av "Stövaren" kunde vi läsa att det inte bara var jag som agerade för att vi måste höja vår beredskap och förmåga att möta hot mot våra verksamheter. Nyss genomförda sabotageförsök under  ”Räv-SM” på Gotland är bara ett exempel på vad jag syftade på. Svenska Stövarklubbens ordförande, vår högt aktade och avhållne Freddy Kjellström, tog upp samma ämne på sin ledarsida i denna tidning. Ju mera jag tänker på hur vi genomför våra stövarverksamheter desto mera övertygad blir jag att vi måste ägna dessa hot stor och samordnad uppmärksamhet. Här är det av största vikt att Svenska Stövarklubben med hög svansföring tar på sig ledartröjan och ser till att det efter erforderligt snack blir rejäl verkstad i dessa frågor! För att nå framgång fordras bl a samordnad ledning, ledarskap och informationsarbete. Och det gäller alla våra lokalklubbar. Inte bara de som ska arrangera SM-tävlingar (motsv) under 2017.

Vår klubb ska arrangera ”Har-SM” 2018 och den arbetsgruppen är redan organiserad och igång med sitt inledande arbete. PR- och annan informationsverksamhet är några av de allra viktigaste bitarna i såväl större jaktprovstävlingar som klubbledda rekryteringsjakter och ”vanliga” jaktprov.  Alla i hela Stövarsverige måste tala samma språk, agera på samma sätt och med gemensam start. Det duger inte att ”dutta ut” åtgärder efterhand till olika klubbar. Får våra belackare klart för sig att vi inte står enade och inte är samkörda så kommer de direkt att utnyttja att det ”spretar”. Här behövs ett samlat och samordnat arbete av ledningarna för hela Stövarsverige så snart som möjligt. Ärendet handlar om vår överlevnad och det bör väl vara skäl nog för att vara prioriterad verksamhet, eller?

Hoppas att vi alla kan stå ut med den påtvingade jaktparentes som nu ligger framför oss och komma med glada nunor och höga svansar den 21. Augusti!

Cenneth Quick

Ordf Smålands Stövarklubb