Värnamoprovet 2018 Katalog

Nu ligger katalogen ute inför Värnamoprovet 2018-01-11--12. Den ligger under "Jaktprov" "Värnamoprovet". Katalogen och övriga papper kommer per post också till alla deltagare, Vägvisare, Hundägare och domare.

/Bo Titusson Thomas Larsson