FÖRÄNDRING I VÅR STYRELSE..

Vid vårt senaste styrelsemöte den 26/11 beslöt vi att på hemsidan orientera om en förändring i vår nuvarande styrelse. Vår ordinarie styrelseledamot och tillika webansvarig, Stefan Johansson, har, av personliga skäl, beslutat sig för att hoppa av sina styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Klubbens valberedning är orienterad och har fått uppdraget att få fram en ny styrelsemedlem till årsmötet i april 2019. Den man söker ska inte enbart  vara styrelsemedlem utan även vår IT-ansvarige i allt övrigt (inte enbart webmaster). Under tiden fram till årsmötet stöds vi på hela IT-området av Lars Eriksson. Han är känd sedan tidigare för många av oss genom, bl a, sina insatser för vår "SM-sida" under det nyligen avslutade arrangemanget av "SM för hundar som driver hare" och även för sitt arbete åt oss när det gäller vårt IT-behov i övrigt.

Cenneth Quick

Ordförande

Extra information