Inrapporteringen av våra jaktprovsresultat 2018-19

Äntligen!

Så är då alla våra jaktprovsresultat inrapporterade till SKK!

Bör kunna hittas i Hunddata inom kort. Stort tack till alla inblandade och en alldeles särskild hyllning till Bo Titusson för  slitet med alla dessa prov.

Låt oss nu hoppas att årets bekymmer inte kommer att upprepas. Låt oss också hoppas att vi i god tid kommer igång med både utbildning i och användning av det system för såväl jaktprov som utställningar som ska vara rådande inom Svenska Stövarklubben och dess lokalklubbar. Amen!

Cenneth Quick

Ordf Små Stkl

 

 

Extra information