CORONAS inverkan på oss och våra aktiviteter

Klubbledningen följer lägets utveckling och söker samarbete med och information  från olika håll bl a Svenska Stövarklubbens ledning för att, om möjligt få ytterligare information och underlag för våra beslut och åtgärder.  Vårt första bekymmer är årsmötet den 18 april.Mycket troligt att det inte kan genomföras den dagen. Vi har fått respit av SKK till maj månads utgång. Det är, i nuläget, inte säkert att ens den tiden räcker. Vi återkommer med besked om årsmötet snarast dock senast i slutet av mars. Under tiden slutför vi allt som behövs för årsmötet och kommer att här på vår hemsida lägga ut, så snart det går,  bl a Verksamhetsberättelsen för 2019-20, Verksamhetsplanen för 2020-21 och Valberedningens förslag till att ersätta de styrelsemedlemmar som avgår.  

När det gäller våra utställningar så är avsikten att genomföra dem enligt planerna.Vi tror att det ska gå bra. Vi är troligen inte över 500 samlade samtidigt och dessutom är vi utomhus. Om det inte tllåts eller anses olämpligt så meddelar vi så fort det bara går.

Även vårt deltagande i årets Stövarfullmäktige i juni är, i nuläget, osäkert. Mer om detta senare.

Eländes elände! Men tappa nu inte sugen! Gilla läget, var lojal mot det som sägs och görs från ansvarigt håll, och ta väl vara på Dej och de Dina! Det är det bästa vi kan göra. Och då gör vi det!

För styrelsen i Smålands Stövarklubb

Cenneth Quick

Din Ordförande

Extra information