Rättvisa åt stövarna!

Vid 2012 års SM slogs fyra (!!) av tio deltagande hundar ut efter konstaterat drev på otillåtet vilt. Vid 2012 års NM slogs en av de finska hundarna ut av samma skäl. Båda dessa tävlingar avgjordes på barmark så möjligheterna att konstatera drevdjurets art var i allt väsentligt hänvisat till att verkligen se drevdjuret. Det är ju alldeles förfärligt illa att detta kan hända på så hög nivå. Självfallet ska detta leda till kraftfull självkritik hos berörda men också till ödmjuk men rejäl eftertanke hos oss andra som inte var drabbade dessa gånger. Total klövdjursrenhet är ett självklart krav på våra stövare för att få behålla det (välförtjänta!) rykte som vi stövarägare har i dag hos såväl jägare som allmänhet. Men här krävs tydligen mer arbete... och vi verkar vara på väg att skjuta oss själva i foten.

Vid Stövarfullmäktige 2012 beslutades att anta en motion som innebär att man som jaktprovsdomare inte längre ska vara tvungen att ha sett drevdjuret eller ens "genom betryggande spårning ha kunnat fastställa drevdjurets art". Från bl a Små Stkl var vi, naturligtvis(!!!), kraftfullt emot detta men våra protester hjälpte inte. Denna nya regel är i kraft från 2014! Vår klubbstyrelse har därför formulerat två motioner till Svenska Stövarklubben. Den ena är att riva upp nämnda beslut och återgå till nuvarande ordning. (Tänk vilka fina drev det kunnat bli på SM och NM om man inte hade behövt vare sig se eller säkert spåra drevdjuren!) Den andra är att om man vid jaktprov eller tävling blir utslagen pga drev på otillåtet vilt så ska detta finnas med i hundens "meritlista" lika väl som förtjänsterna i stövardata. Vi kommer att lyfta och dryfta dessa frågor vid årsmötet den 13 april. Så - Anmäl Dej till årsmötet senast den 7 april och masa Dej se´n dit och säg vad Du tycker! Det vore skönt att kunna säga till berörda att dessa motioner har ett brett och kraftfullt stöd från medlemmarna i Smålands Stövarklubb!

Hoppas vi ses i Norrhult den 13 april!

Cenneth

Extra information