Efter årsmötet den 7.april 2018.

Ett stort och varmt tack till alla medlemmar som deltog i vårt årsmöte på värdshuset i Vrigstad igår den 7.april! Det blev verkligen ett mycket bra årsmöte tack vare den goda stämning och det goda humör som alla visade. Stort tack också till Leif Rydell och Bo Titusson som så förnämligt lotsade oss igenom alla turer i dagordningen som mötesordförande och mötessekreterare. Bo har redan årsmötesprotokollet klart och så fort det är underskrivet och justerat så kommer det att ligga för allas läsning här på hemsidan. Den valda styrelsen tackar tackar för det förtroende vi fått att leda klubbens verksamheter det kommande året och ska göra vårt allra bästa för att motsvara vad som förväntas av oss. Vi ska ha vårt nästa styrelsemöte den 19.april och då blir det till att tackla bl a uppgifterna med Stövarfullmäktige i juni och vårt arrangemang av "SM för hundar som driver hare" i november. Glöm nu bara inte att redan den 21.april är det utställning i Värnamo!

Lev väl alla!

Cenneth Quick

Belåten ordförande i Smålands Stövarklubb 2018 - 19

Extra information