Påminnelse: om du deltagit på någon av de dagar vi haft domarutbildning och ej ännu skickat in reseräkning. Sista dag att skicka in denna till kassören är den 30 September.

 

Extra information