Information rörande internationell status jaktprov

Med anledning av inkomna frågor rörande utebliven status, internationella prov under 2016, (Eksjöprovet, Smålandsräven, Kostaprovet) meddelas nu följande indirekt från central styrelse.

Att regelverk på nuvarande jpr-regler översatta till tyska/engelska skulle inges till FCI i samband med ansökan för 2016

Med anledning av att ett nytt regelverk är under utarbetande, har styrelsen valt att vänta med översättning, till dess att det nya regelverket är fastställt. De nya drevprovsreglerna träder i kraft 2017-07-01.

Med andra ord inga internationella prov förrän dess att nytt regelverk är antaget samt att FCI har fått en översättning av regelverket och godkänt detsamma. Detta gäller således alla internationella prov i Sverige.

Styrelsen Smstk.

Extra information