2013.08.15

 

Medlemsavgiften och Resultatboken

Ny rutin för betalning av medlemsavgiften

 

SvStkl har under många år köpt tjänsten att hantera betalningen av våra medlemsavgifter av SKK. Avtalet med SKK är nu formellt uppsagt och samarbetet upphör vid årsskiftet. Debitering av medlemsavgiften sker hädanefter i egen regi och med betalning direkt till klubbens eget Bg.konto.

Praktiskt sker övergången som följer;

-          Under augusti skickar SKK ut inbetalningskort på belopp som täcker avgiften för återstående del av året till de som har betalningstermin oktober t.o.m december. Till de som inte har betalat fakturan den 30/9 skickar SKK ut en påminnelse i början av oktober. De som inte har betalat vid oktober månads utgång förs upp på U-listan och är då formellt inte längre medlemmar i SvStkl.  

-          Tillsammans med Stövaren nr 4 får alla ”vanliga” medlemmar (ej familje/gästmedlemmar) en faktura på medlemsavgiften för 2014. Denna skall betalas under december 2013. Den som råkar glömma betalningen får sedan en påminnelse i början av januari. Om denna inte är betald den 31/1 överförs vederbörande till U-listan.

       -     Rutinen för att ansluta nya medlemmar är också förändrad. Den som önskar bli medlem anmäler detta

             som hittills till kansliet med de uppgifter som är nödvändiga; Namn, adress, födelseår (önskvärt),

             lokalklubb samt e-postadress om sådan finns. En blankett finns på SvStkl hemsida. I retur kommer bl.a.

             en uppmaning att sätta in ett belopp som täcker medlemsavgiften för den del av året som återstår på

             SvStkl:s bankgirokonto. När avgiften är betald registreras medlemskapet.

-          Gästmedlemmar och Familjemedlemmar kommer att få ett inbetalningskort för år 2014 per post under januari. Här utgår ingen påminnelse.

Resultatboken finns tillgänglig på hemsidan. Fr.o.m. 2014 ingår inte resultatboken i tryckt form i medlemsavgiften. Enligt Fullmäktiges beslut skall boken ges ut som EN bok innehållande både utställnings- och jaktprovsresultat och inte som två separata böcker som hittills. För att göra övergången så smidig som möjligt och undvika att jaktprovsresultaten blir gamla innan de når läsaren så kommer en separat bok innehållande jaktprovsresultaten för säsongen 2013-14 att ges ut i maj 2014. Nästa utgåva, som då kommer att innehålla utställningsresultaten för säsongen 2014 och jaktprovsresultaten för säsongen 2014-15, ges ut våren 2015.

Utställningsresultaten från säsongen 2013 redovisas som vanligt i den bok som ges ut i november 2013 och denna ingår i medlemsavgiften.

Alla medlemmar (exkl. gäst- och familjemedlemmar) kommer att få en avisering på 50:- med Stövaren nr 2/2014. Den som önskar erhålla resultatboken beställer boken genom att betala in beloppet på SvStkl Bg.konto. (Avgiften för den kompletta boken sattes av Fullmäktige till 100:-).

 

Extra information