Orientering om nyheter beträffande hantering av personuppgifter (GDPR).


Syftet för Smålands Stövarklubb när det gäller hantering av personuppgifter är att kunna genomföra klubbens verksamheter utan att riskera våra medlemmars och övriga medfunktionärers personliga integritet.

Målet är att klubben ska kunna genomföra sina verksamheter med ett minimum av offentliga personuppgifter.

Vad behöver vi personuppgifter till?
- Jaktprov och utställningar (bl a kataloger och resultatlistor)
- Domarregister och domarenkäter
- Övriga ömsesidiga kontakter med medlemmar, hundägare, och övriga funktionärer i våra verksamheter.

Vilka uppgifter behövs?
Normalt räcker det med namn och pålitligt telefonnummer. Viktigt att dessa uppgifter är korrekta och aktuella.
Domarregister behöver även ha bostadsort(exvis Åseda) eftersom hundägare ofta har med denna i bedömningen när det gäller att välja domare inför exvis prov i ökl.
Personuppgifter för klubbens styrelsemedlemmar ska finnas på vår hemsida ock ska även innehålla bostads- och e-postadresser.

Ansvar
Klubbstyrelsen är ansvarig för att personuppgifter behandlas korrekt.
Ditt ansvar som medlem är att Du sänder in korrekta uppgifter och medger att de får publiceras offentligt i de verksamheter som klubben bedriver.

Övrigt
Inga personuppgifter på vårt nät kommer att lagras längre än vad som är absolut nödvändigt.
Klubben kommer inte att tillåta eller medverka till överföring av personuppgifter till "tredje land " eller till andra marknader.
Medlemmar och övriga som lämnat personuppgifter till klubben har rätt att :
- få tillgång till sina personuppgifter
- få fel rättade
- få uppgifter raderade
- få veta hur länge uppgifter lagras
- lämna in klagomål till Datainspektionen.

Vad innebär nu allt detta för Dej som medlem?
Naturligtvis ökad trygghet. Men då fordras det att Du är lojal mot systemet.
Vi kommer att radera alla tidigare uppgifter om utställningar och jaktprov från hemsidan (de kommer ändå att finnas kvar på utrymmen där Du kan få hjälp att hitta dem om Du så behöver).
När vi nu fortsättningsvis ska hantera anmälningar till våra verksamheter, producera kataloger och enkäter (motsv) så kommer Du alltid att behöva ange (exvis genom att kryssa i "obligatorisk" ruta) att Du medger att Dina insända uppgifter får användas för klubbens verksamheter.
Resultatrapporter (motsv) kommer endast att innehålla samma personuppgifter som Du angav vid anmälan.
I övrigt så kommer allt vara som vanligt och det känns väl skönt, eller....?
Så till detta har vi nu fortsättningsvis oss att "retten und packen"!
Med stövarhälsningar från Ordf
/Cenneth Quick

 

 

Extra information