Här är katalogen inför klubbuttagningen till DM 17-18 september 2022.

Vi kommer att lägga ut ett preliminärt resultat på lördagen och ett fullständigt resultat efter kollegiet på söndagen. Vi kör alltså inget kollegie på lördagen.

2022-09-17--18 Uttagning till DM tillika klubbmästerskap

 

Extra information