Inbjudan regelkonferens och datautbildning på Stövardata
Smålands Stövarklubb inbjuder till regelgenomgång på jaktprovsreglerna för 2023 – 2027 och utbildning i nya redovisningsprogrammet Stövardata.
Välkommen till Kalmar den 28/5, Vrigstad den 4/6 och Växjö den 11/6 för obligatorisk utbildning, för att kunna döma på jaktprov för stövare från 1/9-2023. I Kalmar och Växjö kommer vi köra i studieförbundets lokaler. I Vrigstad blir det på Vrigstad Värdshus
Vi kommer under dagen gå igenom ändringar i de nya reglerna som träder i kraft från nästa provsäsong samt gå igenom hur redovisningen av proven skall göras i Svenska Stövarklubbens nya redovisningsprogram Stövardata vilket också skall användas från hösten.
Preliminärt program
Kl 08:30 Ankomst Kaffe och smörgås
Kl 09:00 Regelgenomgång
Kl 11:00 Fika
Kl 11:20 Regelgenomgång
Kl 13:00 Lunch
Kl 13:45 Datautbildning
Kl 15:00 Fika
Kl 15:20 Datautbildning
Kl 16:30 Avslutning
OBS
Läs på dom nya jaktprovsreglerna före träffarna. De finns på Svenska Stövarklubbens hemsida (stovare.se) under verksamhet, jaktprov, dokument & länkar, REGELBOKEN 2023-2027. Regelboken kommer med tidningen stövaren om någon vecka.
Det är viktigt att så många som möjligt av alla domare och de som är på väg att bli domare deltager på utbildningen för annars får de ej döma till hösten.
Anmälan
Försök i förstahand att anmäla till det länet där ni bor. Vi kommer nog att behöva köra något uppsamlings möte framåt augusti.
Anmälan till Ulf Sivberg 070-3641380 , Bengt Ljungberg 070-2836588 Bjarne Engström 070-6473182. Så att vi kan beställa mat, ange även ev. specialkost.
Fika, mat och resan betalas av svenska stövarklubben.
Ni som kan ta med dator.

Välkomna !

Extra information