Avelsträff 20130512 i Osaby

OsabyAvel1

Det var 29 personer sammanlagt från Smålands stövarklubb, Skåne-Blekinges stövarklubb och Sydsvenska stövarklubben som samlats för att prata om våra stövares framtid.

Eftermiddagen började med att Gunnar Pettersson delgav hur läget ser ut idag jämfört med de senaste åren i antal registreringar av valpar ur de olika raserna. Det behöver födas ca 160 valpar per år enbart för att täcka behovet i Småland. År 2012 föddes hundra valpar i Småland!

Det är överlag en hög kvalitet på de hundar som det avlas på så problemet ligger inte i att vi parar hundar som inte håller måttet. Snarare är det så att det finns hundar av mkt god kvalitet både jaktligt och exteriört som aldrig blir parade. Detta var en av frågeställningarna vi skulle brainstorma kring efter fikat då vi delat in oss i fyra grupper - hur vi kan uppmuntra och motivera tikägare att para sina duktiga tikar och vilket stöd lokalklubbarna kan ge tikägare när det gäller att ta valpar.

Osabyavel2

En annan frågeställning var hur vi kan argumentera för att köpa en renrasig stövare då det finns en trend som visar på att många köper blandraser – då främst när det gäller räv och rovvilt.

Resultatet av vår träff tillsammans med resultatet av andra lokalklubbars träffar i ämnet sammanställs och kommer följas upp av huvudstyrelsen.

Karin Åström

Extra information