Nu är startfältet för Räv-SM 2013 klart.

Startfält

Översiktskarta Provmarker Räv-SM 2013 ny

Pdf-karta för utskrift. Klicka här!

Program för Räv-SM 2013

Torsdag 02-21

1500-1700 Ankomst och incheckning. Osaby Säteri.

1600-1700 Middag.

1800 Öppnande av Räv-SM 2013 med presentation av deltagande hundar, funktionärer och provmarker. Fotografering av hundar efter presentationen.

1900 Lottning av provmarker. Hundägare och domare avtalar tid för avresa till provmarkerna mm.

1945 Domargenomgång.

Fredag 02-22

0600-0700 Frukost. Iordningställande av matsäck.

0800-1600 SM-tävling.

Från 1500 serveras det soppa.

Senast 1630 lämnas jaktprovsprotokollen till Bo Titusson.

1700 Kollegium (domare och tävlingsledning).

1800 Redovisning av resultat, genomgång inför lördagen.

1900 SM-middag.

Lördag 02-23

0600-0700 Frukost. Iordningställande av matsäck.

0800-1600 SM-tävling.

1600-1700 Middag.

Senast 1630 lämnas jaktprovsprotokollen till Bo Titusson.

1700 Kollegium (domare och tävlingsledning).

1800 Redovisning av resultat, prisutdelning och avslutning.

Jan-Erik Berg

Sammanhållande för Räv-SM

Vi som jobbar med Räv-SM är

Jan-Erik Berg (sammanhållande)

Sten-Åke Ek

Johan Frisk

Stefan Johansson

Mikael Pettersson

Ulf Sivberg

Karin Åström

Ref: Jan-Erik Berg

Mål för Räv-SM 2013

Basområdet skall kunna

- förlägga och utspisa minst 60 personer (SM-middagen 80 personer),

- ordna genomgångslokal för minst 80 personer,

- ordna sambandscentral med bla internetuppkoppling,

- ordna minst två grupparbetsrum, varav ett lite större för press, kollegium mm,

- medge förläggning av 10 hundar,

- medge parkering av minst 80 fordon,

- ordna 12 provområden (10 ordinarie och 2 i reserv) inom 5 mils radie, som är likvärdiga vad beträffar tillgången på räv,

- tillgodose säkerheten (bla större vägar) inom provområdena,

- finna 1-2 huvudsponsorer och 10 delsponsorer ( sk rutsponsorer ev i förening med NM),

- medge minst en kvällsaktivitet samt

- tillhandahålla polishjälp för avvisande av eventuella jaktmotståndare.

Provområdet skall kunna

- innehålla provhund med ägare (förare), två domare och en vägvisare,

- innehålla en markvärd, som skall vara kunnig vad beträffar stövare och stövarjakt,

- medge parkering av 10 fordon,

- tillhandahålla förtäring (minst korv med tillbehör och kaffe) genom rutsponsor eller korvsponsor,

- medge möjlighet för rutsponsor att presentera sin verksamhet,

- medge rapportering från domarlag till sambandscentralen samt

- möjliggöra för Jaktjournalen att leda verksamheten i sambandscentralen.

I övrigt skall

- inbjudan, katalog och resultatlista ägnas stor omsorg,

- sponsorerna ägnas stor uppmärksamhet,

- alla funktionärer vara väl lämpade att lösa sina uppgifter,

- sponsorintäkter finansiera verksamheten vid både NM och Räv-SM,

- deltagarna minnas Räv-SM 2012 som en bra tävling med god mat och goda möjligheter att sova,

- det finnas tillgång till veterinär genom telefonjour,

- en 20-pass buss finnas tillgänglig för transport av besökare samt

- en minibuss finnas gripbar för att lösa uppkomna transportbehov.

Jan-Erik Berg

Jaktprovsansvarig

Underkategorier

Presentation av provmarker 

Extra information