Här finns tips och råd till domare som kan underlätta vid prov.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Hej Domare !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
SmStK
Utbildningsansvarig

På grund av misstolkning av hur man gör när drevtider slås samman vill vi göra ett förtydligande.

Drevtider på flera drev och drevdjur av samma art får sammanräknas
 

- när hunden under pågående drev eller tappt reser nytt drevdjur,

- när tappt som hunden inte rår för konstaterats (drevdjuret skjutits,

  gått i gryt etc),

- när tappt uppstått på livligt trafikerad väg, järnväg och hunden

  måste kopplas för att inte utsättas för uppenbar livsfara samt

- vid annan liknande situation.

Drevdjur som gått i gryt får inte tas fram för fortsatt prov.

Om hunden tagit drevdjuret får drevtider ej läggas ihop.

Förfaringssätt

Provet avbryts och hunden kopplas.

Förflyttning till nytt område, där hunden släpps på nytt och provet fortsätter.

Vid sammanräkning av drevtider disponerar hunden från upptag den tid som återstod av aktuell provtid från tidigare drev.

Utbildningsansvarig  Hans Norberg
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Extra information