Stövarfullmäktige 2020 genomfördes digitalt igår , söndagen den 30/8. Klubben representerades av undertecknad, Bjarne Engström, Agne Pettersson och Stefan Johansson.

Mötet avslutades i förtid efter det att sittande styrelse inte beviljats ansvarsfrihet för genomförd verksamhet 2019. Styrelsen avgick och en interimsstyrelse tillsattes. Till ordf valdes undertecknad och jag fick två medhjälpare, Gottne Lindgren och Leif Lundholm. Båda från Västebotten. Vår uppgift blir att "hålla skutan flytande" och kalla till ett nytt digitalt Stövarfullmäktige den 10/11 kl 1900. 

Ny valberedning tillsattes med vår egen Mikael Pettersson som sammankallande. Hans medhjälpare är Michael Barchéus, Norrbotten, Rolf Johansson, Dalarna, Lennart Ragnarsson, Västergötland och ytterligare en från distrikt 2 som inte har namngivits ännu.

Återkommer med mera info när protokollet blivit justerat och officiellt.

Cenneth Quick

Din Ordf

Extra information