Ekonomi

Vi har tagit en målsättning att vara skuldfria senast efter 2013. Om inget oförutsett inträffar så ser det ut som vi skulle kunna klara det målet redan i år. De som drivit våra verksamheter har verkligen gjort bra ifrån sig. Vi är vana vid att utställningar och jaktprov klarar sig bra. Men särskilda satsningar på bl a sponsorverksamhet och hundfoderdepåer har medfört högst påtagliga förbättringar. Styrelsemedlemmar tar sedan 2011 inte emot några arvoden för sina insatser. Alla jobbar helt ideellt. Det innebär en besparing med ca 12000:-/år. Ekonomiläget just nu ger bra känsla.

Medlemmar

Vi har under året haft ett "nettotapp" på ca 30 – 35 medlemmar. Detta innebär att vi tappat flera än vi rekryterat. "Nettotappet" är ingen katastrof men bör ändå leda till eftertanke. Nyrekrytering är nödvändig och rolig att lyckas med. Minst lika viktigt, anser jag, är att verkligen anstränga sig att behålla de medlemmar som vi redan har. Det är viktigt att man upplever det som meningsfullt och roligt att vara medlem i Smålands Stövarklubb!

Stövarjaktens Dag

Angelägen och självklar verksamhet. Borde egentligen vara "Stövarjaktens Dag" varje dag! Kanonfint rekryteringsinstrument om vi kan få dagen att fungera bättre än hittills. Ett problem för oss här i Småland är att evenemanget är beslutat vara rikstäckande och genomföras samma dag i hela Sverige. Första söndagen i december. Mitt i den sydsvenska jaktsäsongen och då konkurrensen från övrig jaktverksamhet är som störst. Ett alternativ skulle kanske kunna vara att ha en dag för norra Sverige och en för södra. För vår del tänker jag mig, i så fall, helgen mellan Eksjö-provet och Smålandsräven. Helgen före 15:e februari är stövarägare som mest populära. Köttjägare och annat "löskerfolk" har inget annat att göra. Det gäller ju att locka ut dem som ännu inte insett sitt eget bästa och inte upplevt frälsningen! Som vi har det idag så är de flesta deltagarna våra egna medlemmar. Vi skulle behöva en arbetsgrupp (utanför styrelsen!!) som jobbade med Stövarjaktens Dag på samma seriösa sätt som exvis en utställning eller ett jaktprov.

Från Svenska Stövarklubben

En uppgift att genomföra en träff/ett seminarium (motsvarande) med syfte att stimulera ökad valpproduktion. Samarbete med rasklubbarna. Genomfört före semesterperioden i år. Bra uppgift som jag tycker vi ska lägga krut på att genomföra. Kommer att lyfta frågan på årsmötet och försöka få fram en liten grupp som jobbar fram detta möte före midsommar.

Från "Räv-Per" i Bräcke (frilansjournalist i jaktpress)

Frågar hur vi ställer oss till att utöka stövarnas användningsområden. Dvs jaga rovdjur som lo, björn, varg(!!!!!) och även gris. Sådana stövare finns ju till del redan idag. Han undrar också om det skulle vara idé att ha en "rovdjurssektion" i Svenska Stövarklubben. Jag har (på uppdrag av styrelsen) svarat honom att vi är positiva till hans tankegångar och att vi anser att en sådan utveckling ska handläggas och styras från Svenska Stövarklubben. Han har svarat mej att han håller med om detta. Ser inte att vi har något att förlora på detta. Snarare tvärtom. Inte minst med tanke på nyrekrytering av unga jägare som jagar lika mycket "action" som olika viltslag.

Årsbok i pappersform!

Vår tidigare redaktör för denna populära skrift, Hans Lundborg, har sagt upp sig och kunde inte övertalas att fortsätta med ytterligare ett nummer.

Ett stort tack till Hans för hans gedigna och uppskattade insatser med årsböckerna!

Vi har hittat en efterträdare. Lars Petersson i G:a Hjälmseryd. Lysande! Därmed är beslutet glasklart från styrelsens sida. Det ska bli en bok även 2013. Manusstopp är den 25 mars 2013. Har Du något Du vill ha in i boken så tag kontakt med Lars (i god tid före manusstopp).

Mediegrupp

På sikt måste vi utveckla vår informationsverksamhet till alla klubbmedlemmar. Det är, bla, det jag menar med medlemsvård. Vi bör organisera en "mediegrupp" som får "övergripande ansvar att säkerställa kontinuerlig och aktuell information/kommunikation till/med alla våra medlemmar". Alltså inte bara via vår webmaster och genom dator (motsv). Alla tillgängliga mediekanaler ska kunna utnyttjas. Bl a anser jag att vi bör acceptera erbjudandet från tidningen "STÖVAREN" att för ca 5000:-/år köpa en helsida per nummer av tidningen som helt och hållet disponeras av Smålands Stövarklubb. Där kan vi då informera flera gånger om året och då nå alla våra medlemmar eftersom tidningen skickas till alla som betalt sin årsavgift. Där kan vi då, exempelvis, lägga upp inbjudan till årsmötet. Enbart genom att slippa det utskicket till alla medlemmar om inbjudan till årsmötet sparar vi mer pengar än det kostar att köpa in sig med en helsida i tidningen ett helt år! I min värld är klubbsekreteraren, Web-mastern och årsboksredaktören självskrivna medlemmar i denna vår "mediegrupp". Kanske behövs det fler.....?

Nästa styrelsemöte

Är den 17 mars. Det kommer att huvudsakligen handla om det kommande årsmötet den 13 april. Har Du något på hjärtat som Du vill ska tas upp där så hör av Dej till den i styrelsen som är ansvarig för det du vill. Är Du osäker vem som har ansvar för vad så titta i årsboken för 2012 på sid 5.

Nog för nu. Ser fram emot Eksjö-provet kommande helg. Här hemma i Lädja är snön borta. Undrar just om den försvunnit även i de norra utmarkerna. Härliga tider stundar nu när taxar, drevrar och annat "fyle" inte längre pockar på uppmärksamhet som stör verksamheterna!

Lev väl och njut så länge det varar!

Cenneth

Extra information