Elitklassprov 2015-11-16--17.

Samling 2015-11-15.

Obs ny kommisarie! Anmälan senast 2015-11-02 till Inge Gerhardsson, Lockebo 1, 572 91 Oskarshamn, 0491-60080 070-6019067.

Provet är öppet för hundar som ej tidigare erhållit 1:a pris Ekl. Provet är i första hand till för egna medlemmar. Förläggning kan ordnas för medverkande. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar.

Välkomna!

 

Extra information