Snart är det dags för första släpp och sedan ”ska det jädrar anamma gå stupalöst o så det bara jorbränner o gölar i mösakanterna!” Det kanske inte kommer att gå så där klockrent och timmavis de första veckorna men kom ihåg:” Alla stövare är självklara jaktchampions ända tills de definitivt och obönhörligen bevisat motsatsen!”

Sedan jag senast informerade Er har det hänt en del som kan vara bra att veta inför fortsättningen av verksamhetsåret.

Alla de tre inplanerade utställningarna i Värnamo, Eksjö/Skedhult och Åseda är genomförda. Antalet startande hundar har varit klart godkänt och våra arrangemang har varit utmärkta. Själv missade jag tyvärr Värnamo men närvarade på de två övriga och kunde glädjas åt såväl hundar, domare som våra egna kommissariat. Det är fina nätverk vi har som håller i utställningstrådarna. Vi är stort tack skyldiga alla som, på olika sätt, medverkat i utställningsverksamheterna. Verkligen bra jobbat!

Inför nästa utställningsår såg det bekymmersamt ut at få ihop folk till at hålla i utställningen i Värnamo. Karin Åström, som är huvudansvarig för utställningsverksamheterna i vår klubb, gick därför ut med ett upprop om hjälp här på vår hemsida och sedan tog vi även upp saken på en klubbträff i Bodafors den 8 augusti. Så nu är det bekymret ur världen (mer om detta längre ner). Karin har också inlett undersökningar om ett utökat samarbete med andra jakthundsklubbar när det gäller utställningar. Syftet är främst att effektivisera organisationsarbetet och att reducera kostnaderna för platshyror, domare mm. Ska bli intressant att följa vad detta kan leda till.

Den 8. Augusti hade Gunnar Pettersson och Karin Åström kallat till en ”klubbträff” i Bodafors på skjutbanan i Guthult. Det var en mycket lyckad tillställning. Det kom nästan 30 stövarentusiaster! Ju längre och mera jag under kvällen lyssnade till alla dem som luftade sina tankar och idéer ju mera imponerad blev jag. Vilken kunskap, erfarenhet och entusiasm det fanns i klubbstugan denna kväll! Karin, Gunnar och jag turades om att informera om läget i klubben och vad som är på G. Vi tog upp erfarenheter och slutsatser från året som gått. Vi informerade om innehållet i och arbetet med de nya jaktprovsreglerna. Vi hade kunnat hålla på en hel kväll och natt med enbart detta ämne. Säkert som amen i kyrkan dikuterades ”rävspecialister” i jämförelse med ”harpiskor” och skilda SM mm. Här gavs och togs med friska tag och så ska det, naturligtvis vara. Ni vet redan att det inom klubben är Jan-Erik Berg, Uno Johansson och Mikael Pettersson som är ansvariga för att utarbeta det remissvar som klubben ska sända in till Stövarklubben senast den 1.september. Deras arbete har gått bra och innan remissen skickas in ska den nagelfaras av klubbens AU (ArbetsUtskott), dvs Ordf, vice ordf, sekreterare och kassör. Det mötet blir antingen den 24. eller 25. Augusti. Så fort det sedan är möjligt så ska remissvaret också ut på vår hemsida så att alla kan se vad vi skickat in. Jag tror att förändringarna i allt väsentligt blir till det bättre (även om jag tycker att vi redan nu har bra regler för våra jaktprov). I slutändan skulle jag personligen gärna lyfta blicken ytterligare ett snäpp och önska att de nya drevprovsreglerna kunde utvecklas så att de inte bara blev lika för alla drivande raser i Sverige utan att hela Norden hade samma regler.

När vi lyfte problemet med att det fanns risk för att vi måste ställa in Värnamoutställningen nästa år så tog det inte många minuter förrän det bekymret var ur världen! Alla var rörande överens om att det inte fanns på kartan att Värnamoutställningen skulle försvinna. Snart därefter var det bildat ett lovande nätverk kring den nygamle kommissarien Bruno Fagerström och nu är det klart att vi ska vara på skjutbanan i Källäng, Hörle den 21 april 2012. Det ni! Så kan det gå när haspen får ligga på!

Vi berörde också behoven av att utveckla vår sponsor- och PR-verksamhet. När det gäller sponsorverksamheten så började Alf Beijer i god stil men därefter tycker han att det gått trögt. Han efterlyser mera och bredare engagemang från klubbens medlemmar. Där har han rätt. Alf är huvudansvarig inom klubben för att utveckla sponsorverksamheterna. Men det innebär inte att han ska göra allt jobb ensam! Han ska styra skutan men det är alla vi andra som ska hjälpa till att segla den! Du som har idéer och erfarenhet från sponsorverksamhet – hör av Dej till Alf! Vi måste också komma på produkter som vi kan ”sälja” till hugade sponsorer. Exvis företagsjakter på bra marker med bra hundar. Har Du sådana resurser – hör av Dej till Alf så att vi kan sätta ihop ”säljpaket” av olika slag. Det vore ju härligt om vi kunde öka sponsorintäkterna så att vi slapp höjningar av årsavgifter mm.

Ett av Gunnar Petterssons flera pågående projekt är att starta upp nya depåer för försäljning av hundfoder till klubbmedlemmar. En första depå är igång och flera är på G. Fodret är från ”Hundköket” och finns i ”bas, plus och extra”. Har själv börjat så smått med ”extra” nu inför säsongen och varken tax eller stövare har protesterat. Syftet med denna verksamhet är främst att ge möjlighet för oss medlemmar att köpa bra foder till bra pris men skulle det leda till ett sponsoravtal med leverantören så gör det ju inte ont. Vill Du starta försäljningsdepå eller köpa foder för eget bruk – kontakta Gunnar!

Stefan Karlsson (go göbbe, den!) avbröt diskussionerna i sin egenskap av grillmästare. Under mysigt samkväm konstaterades att samtliga deltagare utom två var från F-län. Alla var överens om att klubbträffar av denna typ var förnämliga arrangemang. En nackdel är att Småland är stort och avstånden från ytterändarna är långa. Därför föddes snabbt idén om att försöka sig på att göra dem länsvisa. F-län kommer att fortsätta med klubbträffar av detta slag. Nu är det upp till Er inom G- och H-län om Ni vill göra liknande. Behöver Ni hjälp från styrelsen med att komma igång så är det bara att höra av sig.

Frågan om vår ”nya” hemsida kom upp. Stefan K orienterade om att den är i allt väsentligt klar men vissa finjusteringar återstår. ”Konstruktörerna” vill inte släppa ut den innan den, enligt deras uppfattning, är helt klar. Målet är att den ska vara ute när jaktproven startar på allvar. Detta accepterades av alla närvarande. Kvällen avslutades med varm och välförtjänt applåd till arrangörerna. Den var de verkligen värda!

Allt för denna gång. Jag återkommer på denna flik när vi haft nästa styrelsesammanträde den 14. September. Lev väl alla och inga tjyvsläpp före 21. Augusti!

Cenneth

Extra information