Cenneth Quick ordförande i Smålands Stövarklubb. Här kommer jag att blogga om allt som händer och kommer att hända inom klubben

Ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt deltog i årets KOSTA-prov!

Cenneth Quick

Ordf Smålands Stövarklubb

Vid vårt senaste styrelsemöte den 26/11 beslöt vi att på hemsidan orientera om en förändring i vår nuvarande styrelse. Vår ordinarie styrelseledamot och tillika webansvarig, Stefan Johansson, har, av personliga skäl, beslutat sig för att hoppa av sina styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Klubbens valberedning är orienterad och har fått uppdraget att få fram en ny styrelsemedlem till årsmötet i april 2019. Den man söker ska inte enbart  vara styrelsemedlem utan även vår IT-ansvarige i allt övrigt (inte enbart webmaster). Under tiden fram till årsmötet stöds vi på hela IT-området av Lars Eriksson. Han är känd sedan tidigare för många av oss genom, bl a, sina insatser för vår "SM-sida" under det nyligen avslutade arrangemanget av "SM för hundar som driver hare" och även för sitt arbete åt oss när det gäller vårt IT-behov i övrigt.

Cenneth Quick

Ordförande

Uppdraget från Svenska Stövarklubben till Smålands Stövarklubb att arrangera årets SM med rubrik enligt ovan är genomförd. Tävlingen blev ett mycket lyckat arrangemang och det kom idel lovord från såväl tävlande som övriga som gästade oss. Glädjen över berömmet blev inte mindre av att "vår egen" Bärimilla Kelly och hennes husse Bjarne Engström tog hem slutsegern och blev Svenska Mästare. Stort grattis och jösse(s) vad roligt och välförtjänt!

Jag vill här rikta stort tack till alla funktionärer och sponsorer som gjorde tävlingen möjlig att genomföra. Vi var ju utsatta för viss kritik från jaktmotståndarhåll men det stannade vid uttalanden och övergick aldrig i handgripliga tråkigheter någonstans. Kan inte avstå från ett särskilt tack till säkerhetschefen, Lars Pettersson och hans medhjälpare från jägarleden som höll god koll på allt även under dygnens mörka timmar. Strongt!

Med sådant stöd från så många glada, entusiastiska och duktiga medarbetare och funktionärer som vi hade blir minnet av årets SM något som kommer att sitta kvar i hjärtat en lång tid framöver.

Hav tack alla och känn stolthet!

Cenneth Quick

Ordförande Smålands Stövarklubb

 

 

 

Stort tack till alla deltagare och funktionärer i årets jaktprov i Högsbytrakterna!

Väl kämpat och väl genomfört!

Cenneth Quick

Ordf Smålands Stövarklubb

Vi gratulerar vår nye klubbmästare Wemboö Eila och husse Billeam Nilsson!

Grattis även till de övriga fyra som också går vidare mot DM i  Södermanland 5-6 november och tack till övriga kämpar som ställde upp i tävlingen.

Ett särskilt varmt tack och ett rejält erkännande till hela arrangörslaget och som i slutändan leddes av Klas Sandberg, Björn Malmgren och Bo Titusson.

Cenneth Quick

Ordf SmåStkl

 

Tack till alla deltagare i K1 och vår ansvarige ledare, Gunnar Pettersson! Provet avlöpte väl trots elaka betingelser i form av väder och annat.

Bra kämpat i alla läger och nu önskar vi de 10 bästa lycka till i konkurensen med de ärrade pristagarna från senaste proven i Kosta och Eksjö! Det har varit lite extra klurigt att få ihop K2 i år mht sjukdom och annat. Men nu ser det ut att vara helt OK inför måndag - tisdag! Må de 5 bästa komma till DM och må den bästa bli Klubbmästare!

Cenneth Q

Ordf SmåStkl 

Vår sista utställning för i år genomfördes med sedvanlig bravur den 19.augusti. Ett stort tack till såväl utställare som till våra utmärkta funktionärer! Roligt också att så många köpte vår nya almanacka. Men egentligen inte så konstigt. Så bra som den är! Vårt nya tält prydde verkligen sin plats och var till god nytta vid ringen. Berömvärt att flera medlemmar var där med sina nya och purunga stövarförmågor. Bättre "social träning" än en utställning kan väl en valp knappast få. Träffade bl a både Björns och Brunos nya hamiltonjuniorer. Härliga krabater som säkert kommer att få fina liv hos sina ägare. Hade gärna stannat hela dagen men "tjänstgörande morfar" hade inte permission längre än förmiddagen. Än en gång - stort tack till alla som var där!

Cenneth Quick

Ordf Smålands Stövarklubb 

Glöm nu för jösse (!) namn inte att Du som domare ska vara i skogen den 25/8 resp 15/9 (Jönköping/Gränna)!!!!

Cenneth Q

Ordf

Nyss hemkommen från denna begivenhet. Tyck inte synd om vare sig mej, Janne B, Agne P eller Björn M! Vi hade det bra med både resa, boende och samvaro. De mandat som vi fått av vårt årsmöte i Vrigstad lyckades vi till 100% framföra och få gehör för. Alla(mer eller mindre) begåvade motioner som på något sätt berörde de nyligen reviderade jaktprovsreglerna avslogs eller hänvisades med varma händer till den arbetsgrupp (under ledning av Göran Johansson och där bl a Janne B ingår) som ska fortsätta med arbetet för våra jaktprovsregler fram till nästa gång, dvs år 2022. Svenska Stövarklubbens IT-ansvarige, Andreas Johansson, redovisade arbetsläget med vårt nya IT-baserade rapporteringssystem mm och lovade att vi ska ha ett system värt namnet nu till hösten. "F-n tro´t sa ällingen!" Men vi har ju vår egen Bo Titusson i den referensgrupp som ska ta fram bl a våra  kravspecificeringar så jag är inte alltför orolig. Det som ser jobbigt ut nu en tid framöver är att "allas vår Uno" på Svenska Stövarklubbens kansli slutar. Detta innebär att vi får en försvagad "stabsfunktion" när det gäller "daglig underhandsinformation och snabbservice" från SvStkl. Inte så bra och måste åtgärdas inom hygglig närtid. Vi har en del att fundera över när det gäller vår framtida stövarorganisation och dess ledning. Det är, naturligtvis, inte optimalt för en central klubbledning (Svenska Stövarklubben) att ha 26(!!!) direkt underställda enheter att leda. (19 lokalklubbar och 7 rasföreningar!) Men så länge man är överens om att man är överens om problemen så finns det hopp om en acceptabel lösning. Nu ska vi ha vårt eget styrelsemöte i Vrigstad den 18/6 och då ska vi analysera situationen och se om vi behöver styra om något i förthållande till vad vi beslutade om redan på årsmötet i Vrigstad den 7/4. På kort sikt (= närmaste året) har Du som medlem i Smålands Stövarklubb inget att oroa Dej över. Lev väl i värmen och klaga inte alltför dj.....t över vädret! Det kommer andra tider!

Cenneth Q

Ordf Små Stkl

Så har den då kommit, vår Årsbok! Ett stort tack till vår redaktör och alla hans medhjälpare för en utmärkt upplaga!

Den 24/5 hade vi ett möte med alla våra ledare för säsongens kommande jaktprov. Bra möte som ändade med att alla berörda var ense om uppdragen inom respektive jaktprov. Så snart vi har renskrivit alla uppdrag så kommer vi att lägga ut dem här.

GDPR! Ja, det är ingen förkortning av någon "G....Democratic People´s Republic". Det handlar istället om framtida hantering av personuppgifter. Du får säkert en mängd information om detta i andra sammanhang. Sätt Dej in i vad detta betyder för Dej personligen! Vi lär få särskild info för vår del nu på kommande Stövarfullmäktige. Vi kommer att bli berörda bl a när vi skapar kataloger och rapporterar i våra prov- och utställningsprotokoll. Mera om detta senare.

Ut nu och njut av jaktparentesen så länge den varar!

Cenneth Q

Ordf SmåStkl 

Ett stort tack till Anna Green och Agne Pettersson som med benäget bistånd av bl a Björn Malmgren och Bengt Lindell svarade för arrangemanget av vår klubträff i Växjö på kvällen den 3. maj! Festligt, folkligt och (nära nog) fullsatt (ca 120 deltagare!!). Grattis till alla Er som tog Er dit! En fantastisk föreläsningskväll av en verkligt kompetent "Senior Vet". Glasklar information om hundarnas löpbeteenden, parningar, dräktighet och valpningar. Informationen om noskvalster, halsbesvär mm gav säkert många av oss en rejäl tankeställare och dödade, förhoppningsvis, en del av våra självlärda fördomar om dessa tings beydelse för våra kelgrisars jaktförmågor. 

Tack för en lärorik och trivsam kväll i ett verkligt trevligt sällskap!

Cenneth Quick

Ordf Små Stkl

Extra information