Ref: Jan-Erik Berg

Mål för Räv-SM 2013

Basområdet skall kunna

- förlägga och utspisa minst 60 personer (SM-middagen 80 personer),

- ordna genomgångslokal för minst 80 personer,

- ordna sambandscentral med bla internetuppkoppling,

- ordna minst två grupparbetsrum, varav ett lite större för press, kollegium mm,

- medge förläggning av 10 hundar,

- medge parkering av minst 80 fordon,

- ordna 12 provområden (10 ordinarie och 2 i reserv) inom 5 mils radie, som är likvärdiga vad beträffar tillgången på räv,

- tillgodose säkerheten (bla större vägar) inom provområdena,

- finna 1-2 huvudsponsorer och 10 delsponsorer ( sk rutsponsorer ev i förening med NM),

- medge minst en kvällsaktivitet samt

- tillhandahålla polishjälp för avvisande av eventuella jaktmotståndare.

Provområdet skall kunna

- innehålla provhund med ägare (förare), två domare och en vägvisare,

- innehålla en markvärd, som skall vara kunnig vad beträffar stövare och stövarjakt,

- medge parkering av 10 fordon,

- tillhandahålla förtäring (minst korv med tillbehör och kaffe) genom rutsponsor eller korvsponsor,

- medge möjlighet för rutsponsor att presentera sin verksamhet,

- medge rapportering från domarlag till sambandscentralen samt

- möjliggöra för Jaktjournalen att leda verksamheten i sambandscentralen.

I övrigt skall

- inbjudan, katalog och resultatlista ägnas stor omsorg,

- sponsorerna ägnas stor uppmärksamhet,

- alla funktionärer vara väl lämpade att lösa sina uppgifter,

- sponsorintäkter finansiera verksamheten vid både NM och Räv-SM,

- deltagarna minnas Räv-SM 2012 som en bra tävling med god mat och goda möjligheter att sova,

- det finnas tillgång till veterinär genom telefonjour,

- en 20-pass buss finnas tillgänglig för transport av besökare samt

- en minibuss finnas gripbar för att lösa uppkomna transportbehov.

Jan-Erik Berg

Jaktprovsansvarig

Extra information