Enligt fullmäktigebeslut ska enhetlig betalningsdag och enhetliga medlemsavgifter införas fr.o.m. 2014.

För att detta ska fungera måste en övergångsrutin som leder till enhetlig avstämningsdag tillämpas under 2013.

Målet är att inbetalningskorten skall distribueras med "Stövaren" men tv så kommer distribution att ske enligt den rutin som hittills gällt, dvs. inbetalningskorten distribueras av SKK per post till respektive medlem

ca 1 ½ månad före sista betalningsdag.

De medlemmar som har betalningsmånad december kommer således att få sina inbetalningskort i mitten av november för betalning under december och avgiften avser då tiden 1/1 – 31/12 2013 dvs. ordinarie årsavgift.

Medlemmar med betalningsmånad januari kommer att få sina kort före jul och avgiften är då omräknad att gälla för 11 månader dvs. från 1 februari t.o.m. den sista december 2013.

Avtrappningen fortsätter sedan månad för månad så att de som ska betala i november debiteras en avgift för en månad (december 2013).

Om allt sedan fungerar som planerat kommer alla medlemmar att få sitt inbetalningskort för 2014 med nr 4 av Stövaren dvs. i december 2013 och avgiften kommer då att avse tiden 1/1 – 31/12 2014.

En konsekvens av omställningsrutinen är att intäkterna från medlemsavgifter under 2013 kommer att bli ca 40% mindre än "normalt" i såväl lokalklubbar som SvStkl; Pengarna "återkommer" under 2014 då intäkterna blir motsvarande högre. Eftersom inbetalningarna sker under januari så kan man räkna med att huvuddelen av pengarna finns på respektive konto i slutet av första kvartalet.

Avgiften för nya medlemmar kommer på motsvarande sätt att anpassas för att gälla fram till och med årsskiftet.