Program för Räv-SM 2013

Torsdag 02-21

1500-1700 Ankomst och incheckning. Osaby Säteri.

1600-1700 Middag.

1800 Öppnande av Räv-SM 2013 med presentation av deltagande hundar, funktionärer och provmarker. Fotografering av hundar efter presentationen.

1900 Lottning av provmarker. Hundägare och domare avtalar tid för avresa till provmarkerna mm.

1945 Domargenomgång.

Fredag 02-22

0600-0700 Frukost. Iordningställande av matsäck.

0800-1600 SM-tävling.

Från 1500 serveras det soppa.

Senast 1630 lämnas jaktprovsprotokollen till Bo Titusson.

1700 Kollegium (domare och tävlingsledning).

1800 Redovisning av resultat, genomgång inför lördagen.

1900 SM-middag.

Lördag 02-23

0600-0700 Frukost. Iordningställande av matsäck.

0800-1600 SM-tävling.

1600-1700 Middag.

Senast 1630 lämnas jaktprovsprotokollen till Bo Titusson.

1700 Kollegium (domare och tävlingsledning).

1800 Redovisning av resultat, prisutdelning och avslutning.

Jan-Erik Berg

Sammanhållande för Räv-SM