Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Björn Malmgren, Stefan Johansson, Roger Nilsson, Hans Norberg, Sören Engström, Anna Green Svensson, Anders Kristiansson, Anna Lindborg och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Anna Green Svensson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Allt är inbetalat till Barncancerfonden. Bör sätta undan lite pengar på nån form av fond, Agne träffar representant för banken tisdag 18/5.
Vad kommer jubileumsåret att kosta frågar Agne.

§6 Årsmöte
Vi kör vidare med tanken på att ha årsmötet den 29/8. Årsberättelser, verksamhetsberättelser och dagordning är klart. Björn har införskaffat nära 400 mail-adresser, bra jobbat av Björn!

§7 Jaktprov
Allt under kontroll, sånär som någon till på Eksjöprovet. De nya jakttiderna och drevprovsreglerna diskuterades.

§8 Utställningar
OK att köra 2 dagar i Åseda den 21-22 augusti. Anna skriver ihop något som ska in på hemsidan. 2022 års utställningar är klara. Det var en exteriörbedömning i Skedhult i lördags, 13 hundar ställdes ut i ruskvädret.

 

§9 Medlemmar
Medlemsantalet fortsätter tyvärr att sjunka, men inte lika mycket i Småland som övriga Sverige. Vi är just nu 603 betalande medlemmar.

§10 Domare
Allt under kontroll.

§11 Kommitté till jubileet.
Anna Green Svensson och Björn Malmgren blir gärna med i kommittén för jubileumsåret 2022.

§12 Jubileumsboken
Dennis jobbar på med boken, har bett om assistans på några punkter. Alla har fått utskickat och svarar Dennis inom nån vecka på hans frågor.

§13 Redaktörens punkt, Stövaren.
Årsboken är klar, inväntar pris från tryckeri. Vi skickar in om domardagarna till nästa nummer av Stövaren, kollar så jaktproven är med. Nåt reportage om lydnadskursen i Växjö?

§14 Övriga frågor
Resultat från Smålandsräven ligger på fel ställe. Stefan fixar detta direkt, liksom en mailadress vi kan använda oss av vid massutskick. Br. Peterssons vpr arrangeras av Jönköpingssektionen i år.

§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 9/8 kl 19.00. Hoppas på att kunna ha ett fysiskt möte.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Cenneth Quick Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Anna Green Svensson
Justerare