Testar med text till hund 2

Bengt testar. Hund 1 och 3 är upplåsta.

Extra information