bild

I väntan på upptag Bjarne Engström,vv Tobias Berggren, och eleven Bengt Ljungberg. Dag 2 på Värnamoprovet

Så var 2013 års Värnamoprov till ända.Jag tror att ikväll somnar somliga hundägare med ett stort leende,andra med något mindre dito.Vädret rår vi ju som vi alla vet inte över, och det har ju varit mer snö på de norra och rutorna längst väst,än de i sydost.Blåsten brukar också ställa till det.Men vi måste ändå tycka att det blev ett mycket bra resultat med 70% prisdrev i elitklass och 50% i öppenklass.

Och till råga på allt har vi fått en ny domare i klubben ( Lars Petersson ) och ytterligare en på väg till sitt examinations-prov (Bengt Ljungberg). Och nu till sist vill vi tacka hundägare,markägare,jakträttsinnehavare,vägvisare, domare och övriga funktionärer, ingen nämnd ingen glömd.Utan er blir det inget prov.

Väl mött 2014 hälsar Värnamo kommittén genom Thomas L