Jaktprov

Liverapportering sker på Startsidan

 

 

 

Inbjudan till jaktprov jaktåret 2018-2019

 

Unghundsklass (Ukl), Öppenklassprov (Ökl), Särskilt Rävprov (SR), Elitklassprov (Ekl), Rörligt Elitklassprov(REkl), Särskilt Elitklassprov för räv (EklRäv), Särskilt Rörligt Elitklassprov för räv (REklRäv) och Rådjursrenhetsprov (RR).

 

Medlemmar i Svenska Stövarklubben inbjuds till Ukl och Ökl hare under tiden 2018-09-01--2019-02-15 (skogshare t o m 2019-02-28), på Öland t o m 2019-01-31 samt Ökl Räv, SR, SR Ukl, EklRäv och REklRäv 2018-09-01-- 2019-03-15.

 

RR 2018-09-01--2019-02-28.

Hundar som startar på jaktprov skall vara minst 15 månader gamla (Ukl 12 månader).

Anmälan till Ökl, SR( och RR skall ske senast dagen före önskad provdag. Hundägare kontaktar själv domare.

Anmälan kan ske via E-post eller telefon. Anmälningsblankett finns på vår hemsida.

Anmälan till Rörligt Elitklassprov (REkl) skall ske dagen före önskad provdag. Föranmälan bör ske tidigare eftersom kommissarien skall godkänna provmark och domare. Se vidare under ”Att tänka på vid jaktprov.”

Om hund provas annan dag än den anmälda måste provet ovillkorligen underkännas.

Anmälan om provdag, domare och provområde skall ske till kommissarie inom respektive län enligt nedanstående förteckning.

Anmälningsavgiften skall inbetalas till klubbens bankgiro 5394-1282, Swish 1231703230 eller betalas till domaren.

Vid inbetalning till bankgiro eller Swish anges 110 för Ökl, 109 för SR, 111 för RR, 117 för REkl och 119 för Ukl.

Vid inbetalning till de fasta proven anges den siffra, som står inom parentes vid respektive jaktprov.

Du skall välja betalningssätt för hela summan. Det vill säga om du väljer att betala in på bankgiro, så skall hela beloppet betalas på detta sätt!!

Klubben bjuder på anmälningsavgiften för hundens första start i Ukl, Ökl eller SR (gäller klubbens ordinarie medlemmar).

Kommissarier

Anmälan till Ukl, Ökl, SR, REkl samt RR skall ske till någon av följande:

F län

Bo Hagelvik, Hetseryd Kåragården, 57002 Stockaryd. Tel 0382-20737 eller 070-3478240. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

                                                                                                                                          sid 2

Peter Englund, Sibbarp 2, 57691 Sävsjö. Tel 0382-12049 eller 070-5177041. E-post:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Thomas Larsson, Olsbo, 56025 Bottnaryd. Tel 036-25044 eller 0706-164068. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

G län

Bengt Lindell, Griffelvägen 15, 35263 Växjö. Tel 0470-63833 eller 070-6663833. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

H län

Åke Lundström, Ungsberg Klasedal, 57791 Hultsfred. Tel 0495-12966 eller 070-6593761. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kent Allansson, Bossmåla 110, 38899 Påryd. Tel 0480-91347 eller 070-3980588. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS! Kommissarierna kallar till kollegium i början av november, i början av januari samt i

början av mars och fastställer jaktproven.

Dessa läggs in på klubbdata och vidarebefordras till Bo Titusson.

Proven i mars månad skickas till Bo Titusson, som ordnar kollegium.

Kommissarierna redovisar 12-31 och 03-31 till kassören.

Anmälningsavgifter

Ekl och REkl             900:- (300:- till klubben)                                                                            

Ukl, Ökl och SR         450:- (150:- till klubben)                                                                      

RR                             250:- (100:- till klubben)

RR vildsvinshund        500:- (350:- till klubben)

Reseersättning är för närvarande 18,50/mil.

Betalning av anmälningsavgifter och redovisningar görs på klubbens bankgiro eller swish. Ukl, Ökl, SR, REkl och RR kan betalas direkt till domaren (vid REkl sker eventuell betalning till 1.dagens domare). OBS! Hela beloppet!

Klubbuttagning 1 till DM 2018 (105)                                                                  Ökl på skilda platser 2018-09-22 för hundar meriterade att starta i Ekl.

Anmälan senast 2018-09-14 till Gunnar Pettersson, Holmengatan 22, 57162 Bodafors. Tel 0708-556370. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hundägaren anskaffar själv provmark och domare. Hemmamarker är tillåtna.

Krav: Godkänt RR.

Klubbuttagning 2 till DM (tillika Klubbmästerskap) (106)

Ekl i trakten av Emmaboda 2018-10-01--02.

De 10 bästa hundarna från Klubbuttagning 1 samt de två bästa smålandshundarna vid

Kostaprovet och Eksjöprovet kallas till detta prov.

                                                                                                                                                   sid 3

Krav: Godkänt RR.

Kommissarie är Klas Sandberg. Tel 076-6775691. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Direktkvalificerade  hundar

SE 43548/2013 Tullbergets Liam, SE 54823/2012 Bärimilla Kelly, SE 31115/2011 Fallaskogens Nubbe och SE 47498/2010 Ante.

          

DM (107)

Årets DM anordnas av Södermanlands Stövarklubb 2018-11-05--06. Samling 2018-11-04.

Plats: Brolöt.

 

SM (116)

Årets SM anordnas av Smålands Stövarklubb 2018-11-15--16. Samling 2018-11-14.

Plats: Anges i inbjudan till Har-SM!.

Räv-SM (103)

Räv-SM är ett Ekl Räv för rådjursrena stövare och det är Värmlands Stövarklubb som anordnar Räv-SM 2018-2019.

Uttagning till Räv-SM sker på fjolårets meriter. Sveriges 10 bästa rävhundar startar.         

Anmälan sker till egen klubb och skall innehålla hundens namn och registreringsnummer, ägarens namn, adress och telefonnummer samt kopia på jaktprovsprotokoll.

                                                                                                                                   Elitklassprov

Högsby (101)

Ekl 2018-11-05--06. Samling (för vissa) 2018-11-04.

Anmälan senast 2018-10-22 till Hans Norberg, Långhult 405, 38392 Mönsterås. Tel 0499-41001; 070-2355199. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Provet är öppet för hundar som ej tidigare erhållit 1:a pris Ekl. Provet är i första hand till för egna medlemmar. Förläggning kan ordnas för medverkande. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar.

Max 15 hundar.

 

Kosta (104)                                                                                                    

Internationellt Ekl 2018-12-10--11. Samling 2018-12-09. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar. Vill du starta på SR eller EklRäv, anmäl hunden!

Anmälan senast 2018-11-26 till Klas Sandberg, Boestad, 36071 Norrhult. Tel 076-6775691.

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Max 25 hundar.

                                                                                                                                                    sid 4

Värnamo (100)

Ekl 2019-01-09--10.

Anmälan senast 2018-12-29 till Bo Titusson, Hästskostigen 20, 57631 Sävsjö.

Tel 070-6901931. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Provet är öppet för hundar som ej tidigare erhållit 1:a pris Ekl. Provet är i första hand till för egna medlemmar. Förläggning kan ordnas för medverkande. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar. Vill du starta på SR eller EklRäv, anmäl hunden! OBS! Max två hundar i

EklRäv.

Max 15 hundar.

Krav: Godkänt RR.

Eksjö (102)

Internationellt Ekl 2019-02-02--03. Samling 2019-02-01.

Anmälan senast 2019-01-14 till Ove Eriksson, Strömsdalsvägen 52, 57121 Malmbäck.

Tel 0380-660757; 070-2609979. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Max 50 hundar.

Krav: Godkänt RR.

Smålandsräven (tillika Klubbmästerskap räv) (115)

Internationellt EklRäv genomförs i klubbens regi runt sjön Åsnen 2019-03-02--03.

Samling 2018-03-01 på Osaby Säteri.

Anmälan senast 2019-02-15 på klubbens web-blankett.

Samverksamhet kommer att ske med Schillerstövarföreningen och Grythundsklubben.

Max 20 hundar.

Krav: Godkänt RR.

Anmälan

En anmälan till ovanstående Ekl är giltig när anmälan och anmälningsavgift har inkommit.

Utländsk medborgare betalar vid ankomst till provet.

Övrigt

-          Med anledning av väderleken, kan det bli svårt att fastställa om våra fasta prov är genomförbara eller inte. Beslut måste kanske fattas sent, vilket kan innebära att katalogen kommer på vår hemsida, och att deltagarna får densamma i handen vid samlingen inför respektive jaktprov.

-          Om det blir några förändringar i planerat jaktprovsprogram, kommer detta att framgå av vår hemsida.

-          ”Tjejjakten” genomfördes inte 2017-2018 på grund av, att det inte fanns något intresse. Om det finns intresse att genomföra ”Tjejjakten” 2018-2019 meddela jaktprovsansvarig senast 2018-11-01.

                                                                                                                                             sid 5

Att tänka på vid jaktprov                                                                    

- Under september och mars månad är provtiden 0700-1600, övrig tid 0800-1600.

- RR genomförs enligt två alternativ. Se Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar sid 28. 

- För att få starta i Ekl eller REkl skall hunden ha erövrat två 1:a pris Ökl eller ett 1:a pris Ökl jämte två RR-  diplom erövrade under två jaktår alternativt ett 1:a pris i Ökl och ett 1:a pris i Ukl eller ett 1:a pris i Ukl jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår.

- För att få starta i EklRäv eller REklRäv skall hunden ha erövrat två 1:a pris SR eller ett 1:a pris SR jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår alternativt ett 1:a pris i SR och ett 1:a pris SR-Ukl eller ett 1:a pris SR-Ukl jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår.

- Ukl, Ökl och SR skall dömas av domare från SmStK eller domare som godkänts av densamma.

- För att få starta på jaktprov måste hunden vara minst 15 månader gammal (Ukl 12 månader).

- Domare som dömt hund till 1:a pris i Ökl, Ukl eller SR får ej döma aktuell hund i fortsättningen vid Ökl och SR (undantag vid lottningsförfarande).

- Domare skall ej döma hund från egen uppfödning eller avkomma efter egen täckhund.

- Ökl/SR/Ukl och RR får genomföras under samma dag under förutsättning att båda proven är anmälda till kommissarie enligt gällande rutiner. RR skall genomföras före Ökl/SR/Ukl (utvilad hund).

- RR krävs vid start i Ekl, REkl, EklRäv och REklRäv efter 01-01.

- Domare skall alltid sträva efter att sammanräkning av tid stämmer vid aktuellt släpp. Om släppet avbryts före dödtappt skall det anges i upplysningsrutan att man avbröt på ägarens begäran.

- Domare skall ange anledningen till dödtappt i upplysningsrutan. Skriv dessutom ett omdöme om hunden.

- Det är domarens skyldighet att meddela hundägaren resultatet av jaktprovet, innan hundägare

och domare skiljs åt för dagen.

- Domaren skall se eller spåra drevdjuret! OBS! Vid tilldelning av 6 poäng vid drevarbete samt 6 och 5 poäng vid skallmarkering skall drevdjuret ses!

- Om hunden har chipmärkning, är det hundägarens skyldighet att styrka hundens identitet på Ökl. Om det verkar krångligt,kan du öronmärka hunden vid ett planerat veterinärbesök, där

hunden sövs. Vid klubbens fasta prov finns chipavläsare tillgänglig.

-Om hundägaren önskar få diplom efter genomfört jaktprov, skall detta meddelas kommissarien.

- Ägare, delägare och förare av hund skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisationen.

REkl (117)

-          Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffade provmarker (olika dag 1 och dag 2) inom klubbens verksamhetsområde, som kommissarien godkänt.

-          Detta prov skall genomföras på marker, där hunden vanligtvis inte jagar.

-          REkl skall bedömas av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och kommissarien har godkänt. Domarna skall ej ha dömt hunden till 1:a pris Ökl/SR/Ukl  tidigare.

-          Anmälan skall ske till kommissarien snarast efter det att hundägaren har skaffat mark och domare.

-          Provdag skall fastställas och anmälas till kommissarien senast dagen före provdag.

-          Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl/SR/Ukl/SR-Ukl

                                                                                                                                           sid 6

(Ukl och SR-Ukl endast ett) eller ett 1:a pris Ökl/SR/Ukl/SR-Ukl jämte två RR erövrade under två jaktår.

-          REkl kostar 900:-. Pengarna skall inbetalas till klubbens bankgiro 5394-1282, swish eller betalas till 1.dagens domare. Kommissarien skall ombesörja att 2.dagens domare får sitt arvode.

RR för vildsvinshundar

Klubbtillhörighet

Hundägare skall vara medlem i SKK.

 

Rapportering mm

-Efter genomfört prov, skall provet behandlas i kollegium (telefonkollegium är lämpligt för att minska handläggningstiden).

-Provet sänds in till SKK:s jaktprovskommitté genom kommissariens försorg.

Kostnader

-Provet kostar hundägaren 500:- + reseersättning till domare.

 

Övrigt

-Vildsvinshund med godkänt RR får släppas 08-01 (om hunden inte driver älg).

Nya Drevprovsregler

Vi har under 2017-2018 tillämpat nya drevprovsregler, som gäller fram till 2022!

Vi kan inte ändra reglerna under tiden fram till 2022. Men vi kan notera önskvärda förändringar under tiden, så att vi har ett bra underlag, när vi skall fastställa nästa regelverk.

Vi kan vidare ge anvisningar om hur regelverket skall tillämpas.

Följande har diskuterats:

-          KEB: Används i regel inte. Skall detta vara kvar?

-          Lydnad: Poängsättning eller inte? Det är viktigt att visa att vi jobbar med lydnaden för att få hanterbara hundar.

-          Tilläggsregistreringar: Har ibland inneburit lite besvär vid ifyllandet! Vi vet i nuläget inte i hur stor omfattning dessa kommer att användas i avelsutvärderingssammanhang.

-          Väckning på slag: Har varit uppe till diskussion. En hund, som är tyst på harslag får 6 poäng och en hund, som är tyst på rävslag får 2 poäng. Detta gäller vid Ökl och hund, som skall dömas efter det drevdjur hunden går på!

-          Skall: Detta har väl varit mest diskuterat, om det är hörbarhet eller ton, klang som skall gälla. Med nuvarande skrivning kan en entonig hund inte få mer än 8 poäng.

-          Regelboken: Här kan vi ge vissa anvisningar, inom givna regler.

Sid 19: Domare, som dömt hund till 1:a pris i Ökl, får ej döma aktuell hund i fortsättningen vid Ökl. Undantag vid lottningsförfarande. Detta gäller även vid Ukl, Ukl-SR och SR!

Sid 34: Vid icke upptag, poängsätts sök/kontakt och jaktlust.

Sid 48: Under egenskapen ”Skallmarkering under drev”: Skall kryssruta hård/lös kryssas  vid 3 poäng eller lägre.

Sid 53: Texten ”För att få 6 poäng ska hunden ha minst ett drev på godkänt drevdjur” flyttas ner under UTMÄRKT (6p).

                                                                                                                                        sid 7

Sid 54: Under 6.13 Tilläggsregistreringar stryks nedersta ”tabellen” vilken är en upprepning av punktsatserna 1-6.

Sid 55: Rangordning, punktsats 2, drevminuter, kompletteras med ”på godkänt drevdjur”.

-          Jaktprovsprotokoll/skogsprotokoll: Tilläggsregistreringarna skall vara i samma ordning på jaktprovsprotokoll och skogsprotokoll. Kryssrutor för ståndskall vid gryt, lydnad och barmark/snö skall stå på motsvarande platser. Önskvärt med 4 kolumner för ifyllande av släpp (släpp 1-4) på jaktprovsprotokollet. Storleken på siffrorna vid ”Domarens förslag och Kollegiets beslut” skall ha större teckenstorlek. Det skall kollas upp om vi kan ersätta domarens personnummer med annat nummer tex domarnummer.

-          Registrering/rapportering: Måste finnas ett annat system till 2018-2019!!! Utbildning för de som rapporterar jaktproven. Arbetsgrupp kommer att tillsättas för att ta fram ett nytt system i samråd med SKK eller genom egen försorg.

Jan-Erik Berg (jaktprovsansvarig)