Bengt Ljungberg heter jag. Pensionär sedan tre år och mitt största intresse är stövarjakt. Nu äntligen har jag tid att vara i skogen så mycket jag vill! Många dagar i skogen blir det, förutom stövarjakten händer det att jag jagar älg, rådjur och vildsvin. Jag är smålänning sedan många år men har även ett litet hus i Västerbotten. Jaktprovsdomare, medlem och numera ordförande i Smålands stövarklubb, dessutom tidigare styrelsemedlem i Svenska Hamiltonstövarföreningen.

I grunden har jag en lantbruksutbildning och har tidigare varit mjölkbonde. I fyrtioårsåldern avvecklade jag min del i lantbruksföretaget och började läsa på högskolan i Växjö. Under många års tid jobbade jag sedan för Statens Institutionsstyrelse i diverse olika befattningar, främst med missbruksvård men även inom ungdomsvården. De sista åren i mitt yrkesliv jobbade jag som utbildare/coach med yrkesutbildningar.

Som jag ser det kommer det att bli spännande med detta uppdrag och med många utmaningar. Klubben har i år 100-årsjubileum och förutom de tidigare ordinarie elitproven och utställningarna även ett nytt elitprov-räv på Öland, en riksutställning, räv-SM för stövare. Utgivning av en Jubileumsbok och aktiviteter kopplade till firandet. Det mesta av detta är redan förberett av den tidigare styrelsen.

Jag har varit medlem i klubben under många år, både varit aktiv som jaktprovsdomare och startat mina egna stövare på både utställningar och jaktprov. Jag har under åren noterat att Smålands stövarklubb har en massa engagerade medlemmar och funktionärer. Barncancerjakten mm.

Så det är med stolthet, spänning och tillförsikt jag ser fram mot detta år och jag tackar för förtroendet!

Den nya styrelsen har haft ett första konstituerande möte och kommer att ha sitt första ordinarie styrelsemöte den 27/9. Jag ska göra mitt bästa för att klubben ska kunna genomföra sin verksamhetsplan under detta späckade år. Eventuellt framtida utvecklingsarbete återkommer jag till senare.

Om intresse finns så finns mitt jaktliga liv att följa på www.harpiskensjaktblogg.com

Bengt Ljungberg

Ordförande

Bengt Ljungberg 

Extra information