Cenneth Quick ordförande i Smålands Stövarklubb. Här kommer jag att blogga om allt som händer och kommer att hända inom klubben

STÖVARJAKTENS DAG är nu genomförd under den gångna helgen 13-14 februari. Den skulle i år genomföras i hela Småland och i samverkan med stödet till Barncancerfonden. Hur gick det? Ja, svaret är faktiskt att vi inte vet detta i nuläget. Vi vet inte hur många jaktlag som var ute och hur många gäster vi lyckades locka. Däremot vet vi att när vår kassör var inne och tittade på vårt SWISH-konto idag (15/2) på morgonen så hade vi 150 inbetalningar och 46.208 SEK på kontot!

Egentligen helt fantastiskt bra och ett jätteberöm och tack till alla berörda!

Detta SWISH- konto är öppet ända fram till den 15. mars så fortsätt gärna att bjuda in gäster till era återstående jakter och uppmuntra till fortsatta bidrag till barncancerforskningen!

Ni som varit jaktledare på bjudjakterna  - hör gärna av er till till vår medlemsansvarige Björn Malmgren via SMS eller E-post (mobil 070 5212491 alt "Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.") och berätta vad ni gjort så att vi får en uppfattning om utfallet på "STÖVARJAKTENS DAG". Det blir intressant för oss att veta om detta med att flytta den från första söndagen i december till en helg i februari har blivit en ändring till det bättre när det gäller att locka gästjägare.

Skitjakt på er alla in ända in i kaklet!

Cenneth Quick

Din Ordf

TACK!

Årets Eksjöprov är genomfört.Resultaten är lysande (i vanlig ordning!).

Återigen har det uttryck som gjorde romarna till antikens stora  ledarnation  fått aktualitet. "Posse est velle" - "Att kunna är att vilja". Pandemins elände har verkligen ställt till det för oss. Inte minst när det gäller att utöva vår favoritverksamhet, stövarjakten. Men vi har utnyttjat att vi är en priviligierad grupp i allt detta elände. Stövarjakt kan utövas utan att behöva göra våld på pandemins eländiga men nödvändiga restriktioner. Vi är utomhus i små grupper och har inga problem med inbördes avstånd. Med de tillägg som vi gjorde beträffande övriga "kringverksamheter" runt tävlingen ( inga gemensamma samlingar, ingen samåkning mm) så lyckades vi få det hela i hamn på ett säkert sätt.

Ett jättestort tack till alla tävlande deltagare och arrangörer för det makalösa sätt ni lyckades följa våra instruktioner och intentioner! Ni hade ett bekymmersamt utgångsläge men ni skötte det jättebra! Ni har verkligen visat att det finns ljus i tunneln och att det går att åstadkomma livskvalitet även under nu rådande omständigheter!

Särskilt tack till våra sponsorer för att ni, återigen (!) ställt upp och visast oss ert förtroende!

Ett stort tack även till alla övriga i Stövarsverige som hört av sig till oss efter tävlingen! Så stort gensvar och så många vänliga lovord har vi nog aldrig någonsin upplevt. Ni ska veta att det har värmt oss!

För styrelsen i Smålands Stövarklubb

Cenneth Quick

Ordförande

 

TACK TILL ALLA I HÖGSBY-PROVET!

Verkligen förnämligt genomfört av alla inblandade! 

Tack!

Cenneth Quick

Ordf SmåStkl

 

7. 0ch 8. december genomförde vi Kosta-provet  enligt alla nödvändiga och självklara begränsningar som pandemiska föreskrifter och direktiv anger. Ett stort och varmt tack till alla deltagande ekipage, domare, vägvisare och, inte minst, till tävlingsledningens Klas Sandberg -Jan-Erik Berg och Bengt Ljungberg. Som vaniligt också till Bo Titusson för hans rtesultatsammanställning.Vi har nu visat att det går alldeles utmärkt att genomföra jaktprovsverksamheten såsom vi tidigare skissat upp den  bla här på hemsidan och på vår Facebooksida. Naturligtvis (!!!!) saknar vi den sociala gemenskapen som vi brukar ha i form av gemensam förläggning, jägarmiddag och nattberättelser om ändlösa drev genomförda av den ena medelmåttan efter den andra mm!

Antalet anmälda hundar (17) och antalet som slutförde provet(15) är anmärkningsvärt bra. Likaså resultaten för såväl elithundarna som för "katterna bland hermelinerna" dvs "öppen-klasshundarna" är alldeles klart helt godkända.

Låt oss nu jaga och njuta så gott vi kan inför jul och nyåret. Och alla ni som funderar på att starta på jaktprov - ta chansen att starta på Högsby- och Värnamoproven i januari. Vi kör där med samma regler och förutsättningar som inför Kosta-provet. Viktigt att vi visar omvärlden att vi fortfarande lever i högsta grad och att eventuella rykten eller farhågor om vår död är både överdrivna och rentav  alldeles åt h-e felaktiga!

Bästa hälsningar från styrelsen för Smålands Stövarklubb genom 

Cenneth Quick

Din Ordf

 

 

Det digitala stövarfullmäktige som avbröts den 30.augusti återupptogs och slutfördes under kvällen den 10.november. Resultatet blev bra och i allt väsentligt precis så som vi ville att det skule bli. Det majoritetsbeslut om visat missnöje med och misstroende mot den  avgångna styrelsen när det gäller sättet att genomföra de verksamheter som majoriteten ansåg vara vitala för året 2019  korrigerades så tillvida att  styrelsen beviljades ansvarfrihet för 2019. Juridiskt och föreningstekniskt mm innebär det (enligt SKK juridiska ombud) att den inte har ett eftermäle att ha gjort sig skyldig till något som helst kriminellt, olagligt eller ha överträtt sina befogenheter. Detta är viktigt, rättvist och bra! Det var  inte heller något i majoritetens "missnöjesbeslut" som påstods om sådant utan kritiken handlade ju om allt det som borde blivit gjort men som aldrig blev av. Korrigeringen av majoritetsbeslutet innebär också att den nya styrelsen helt och fullt kan ägna sig åt framtiden och behöver inte spilla krut på att gräva i "historien".  Bra!

När valberedningen under ledning av vår egen Mikael Pettersson presenterade sina förslag till ny ordförande och en helt ny styrelse valdes samtliga enhälligt och med acklamation. Fantastiskt bra jobb av valberedningen! Den nya styrelsen är geografiskt väl spridd inom Sverige och det kvinnliga inslaget har ökat från tidigare 1 av 9 till 3 av 9. Bra!  Vår egen Thomas Larsson är en av de 9. Bra!  Svenska Stövarklubben nye ordförande heter Rolf Karlsson och är från Dalarna. Nu gäller för oss alla att blicka framåt och ge den nya styrelsen arbetsro och allt det stöd och den uppmuntran den behöver!

Känns skönt att interimsstyrelsen kunde upplösas. De senaste månaderna har varit slitsamma, i flera fall rent plågsamma men också uppmuntrande såväl mentalt som fysiskt. Det ska bli skönt att få återgå till en någorlunda normal tillvaro igen och ägna stövarkrafterna enbart åt Småland!

Cenneth Quick

Din Ordf

 

Tack till våra kämpar på DM!

Grattis till Bosse Titusson och Stefran Lundgren och deras ögonstenar som tog två av de tre "pallplatserna"!

Lycka till med fortsättningen (dvs skitjakt!)!

Cenneth Q

 

Stort tack till alla som startade på KM! Så även till arbetsgruppen för arrangemanget! Hade själv äran och nöjet att vara tillsammans med Bengt Eriksson och döma hans finska Fallaskogens Cindy dag 2. Så gott att äntligen få göra något av det som man egentligen borde syssla med mycket oftare i stället för allt annat som stjäl ens vakna tid! Hoppas nu det går bra på DM så att vi får representanter till SM! Det finns ljus i tunneln!

Skitjakt önskas alla!

Cenneth Quick

Din Ordf

Vid Svenska Stövarklubbens fullmäktigemöte den 30.augusti beslöts bl a att välja en ny valberedning som ska ta fram kandidater till en helt ny styrelse för Svenska Stövarklubben. Chef och sammankallande för denna valberedning är vår egen Mikael Pettersson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) (tfn 0702 834151). Övriga är Mikael Barchéus , Olle B  Häggkvist, Rolf Johansson och Lennart Ragnarsson. Detta gäng har den helt överskuggande och viktigaste uppgiften av alla just nu och fram till dess att fullmäktigemötet återupptas den 10. november. Gör ALLT vad Du kan för att stötta och stödja dem! Kontakta Mikael och tipsa! Läs även "Mickes" inlägg på Svenska Stövarklubben hemsida! 

Cenneth Quick

Ordf Smålands Stövareklubb och även fram till 10/11

Ordf Svenska Stövarklubbens interimsstyrelse

Rubricerat SM ska genomföras enligt de direktiv och riktlinjer som angetts i Svenska Stövareklubbens skrivelser på klubbens hemsida daterade 2020-07-01 och 2020-08-08 (Ref : Gunnar Pettersson).

Arrangör är Hallands stövarklubb.

Tävlingstid är planerad till 2021-02-05--07.

Sista anmälningsdag är 2020-11-30.

Anmälan och ev frågor till Erik Liljekvist (E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

För Svenska Stövarklubben

Cenneth Quick

Interimsordförande

Stövarfullmäktige 2020 genomfördes digitalt igår , söndagen den 30/8. Klubben representerades av undertecknad, Bjarne Engström, Agne Pettersson och Stefan Johansson.

Mötet avslutades i förtid efter det att sittande styrelse inte beviljats ansvarsfrihet för genomförd verksamhet 2019. Styrelsen avgick och en interimsstyrelse tillsattes. Till ordf valdes undertecknad och jag fick två medhjälpare, Gottne Lindgren och Leif Lundholm. Båda från Västebotten. Vår uppgift blir att "hålla skutan flytande" och kalla till ett nytt digitalt Stövarfullmäktige den 10/11 kl 1900. 

Ny valberedning tillsattes med vår egen Mikael Pettersson som sammankallande. Hans medhjälpare är Michael Barchéus, Norrbotten, Rolf Johansson, Dalarna, Lennart Ragnarsson, Västergötland och ytterligare en från distrikt 2 som inte har namngivits ännu.

Återkommer med mera info när protokollet blivit justerat och officiellt.

Cenneth Quick

Din Ordf

Trots pandemi och koppeltvång känns det läge för en uppdatering.

Extra information