Välkommen till utställningen på Skedhults säteri utanför Eksjö. Bedömningen börjar kl 09:00.

46 hundar anmälda. Serbisk Gonic, Finsk, Luzerner-, Schiller stövare skall ha anmält sig senast 08:45. 

Småland- och Hamiltonstövare skall ha anmält sig senast kl 10:00.

Samtliga hundar bedöms av Göran Johansson.

Varmt välkomna 

//Anna 

Extra information