Den 24 maj 2023 hölls en uppskattad föreläsning i Näshults Bygdegård med Rasmus Boström, erfaren rovdjursjägare, lokalen var fullsatt vilket visade på ett stort intresse.

Rasmus inledde föredraget med att berätta lite om sin bakgrund som jägare vilken startade med grytjakt och så småningom mer och mer övergick till jakt på de stora rovdjuren även om rävjakten fortfarande ligger honom varmt om hjärtat.

I hundbesättningen finns bl.a stövare och plotthundar där individen och kön var mer avgörande än ras, hanhundar var att föredra då han ansåg att de var starkare i psyket och mer uthålliga.

Rasmus pratade även om hur man bör träna och jaga med sin hund med betoningen på kvalité snarare än kvantitet då jakten är mycket krävande, både fysiskt och psykiskt.

I övrigt så handlade kvällen mycket om vargjakten och där tog Rasmus upp §28 i Jaktförordningen som ger oss en möjlighet att skydda och försvara våra tamdjur och att fortsätta med löshundsjakten.

Vargjakten kommer nog så småningom att bli verklighet även i södra Sverige, dock blir det än viktigare här med samarbete över stora områden och noggranna förberedelser.

Föreläsningen varvades även med filmer och bilder från olika jakttillfällen.

Rasmus

Ola Svebeck/Lena Söderberg

Extra information