PÅ förekommen anledning då det skett en del missförstånd/problem vid betalning av jaktprov.

Anmälan görs i "Stövardata" via vår hemsida. På startsidan finns ett gult fält på högersidan "Anmäl till jaktprov här" gå in där och anmäl, betalning skall ske där också. 

Betalning för provet görs samtidigt med anmälan i "Stövardata" Betalning skall inte ske till Smålands stövarklubbs Swish utan skall göras i stövardata enligt de alternativ som finns där. Annars går anmälan inte igenom och pengarna kommer inte till rätt konto och skapar merarbete för kassören.

Vid problem med anmälning kontakta någon kommissarie via telefon.

Extra information