Yttrande över ”Förslag till nya drevprovsregler för stövare”

Sammanfattande omdöme angående förslaget

 • Förslaget är i huvudsak bra. Korrekturläsning och språkbehandling måste dock granskas av fackmänniskor före utgivning.
 • Vissa verksamheter bör utgå bland annat unghundsklassen och tilläggsregistreringar.
 • Ytterligare bestämmelser bör tillkomma bland annat vad gäller för våra medlemmar vid start i uttagningarna till SM. Bland annat var vi kan starta och vilket drevdjur som gäller (hare och räv eller enbart hare).
 • Formuleringen under rubriken RR bör ses över.
 •  Kravet på ett 2:a pris på barmark för championat bör gälla både hare och räv.
 •  Fyra poäng i alla egenskaperna bör räcka till ett 1:a pris.
 • Begreppet ”Särskilt rävprov” bör utgå och ersättas med enbart ”Rävprov”.
 • Arbetssätt
 • Vi har haft ett AU-möte 2015-10-07, där vi har gått igenom Drevprovsreglerna och framfört våra synpunkter.
 • Drevprovsreglerna har delvis diskuterats vid Distriktmöte i anslutning till DM.
 • Vi har lagt ut Drevprovsreglerna på vår hemsida och gett medlemmarna i SmStK möjligheter att yttra sig till klubbens sekreterare senast 2015-11-01.
 • Ett andra AU-möte genomfördes 2015-11-09, då vi diskuterade medlemmarnas synpunkter och fastställde vad som skulle tas med i yttrandet till SvStK 2015-11-19.

 

 

Extra information