I går, den 20/6 hade den nya styrelsen sitt första ordinarie möte efter det att alla fått sina personliga verksamhetsområden klarlagda och beslutade i justerat protokoll från det föregående styrelsemötet. Alla är nu på det klara med vad som gäller för var och en och beredda att med glad nuna och hög svansföring stå på inför kommande säsong. Du kan ta del av ansvarsfördelningarna under flikarna "Klubben" och "Styrelsen". Nu tar vi det lugnt över sommaren och står på igen med start på Åsedautställningen. Observera att den kommer tidigt i år! Redan den 6. augusti. Anmäl Dej i tid! Glöm heller inte klubbträffen på jaktskyttebanan i Hovmantorp den 14. augusti! Ha det gott!

Cenneth 

Extra information