Kort information, mer kommer senare!

Kommande jaktsäsong införs ett nytt system (Hundprov)för anmälan till jaktprov. Detta är ett system utvecklat av Svenska stövarklubben och som lokalklubbarna kommer att använda sig av.

Som hundägare kommer du då att få anmäla din hund för start på en hemsida. All hantering av hundens provuppgifter ligger digitalt och gör att det blir smidigare, säkrare och snabbare hantering. För den hundägare som behöver hjälp med anmälan mm så hjälper vi självklart till.

För domare så kommer det också bli stor skillnad. All rapportering av hunduppgifter sker digitalt och varken pengar eller protokoll skickas med post. Vi får en snabbare hantering av provuppgifter vilken gör att vi fortlöpande kan inrapportera resultat till Hitta Stövare samt Svenska Kennelklubben.

I juni månad var kommisarier samt stor del av styrelsen på utbildning i det nya systemet. Vi arbetar nu för att fixa till det sista för att systemet ska färdigt tills provsäsongen börjar. 

Målet är att övriga domare kommer att få utbildning under slutet av augusti månad- början av september.

Vi har full förståelse för att inte alla domare eller medlemmar har tillgång till dator eller har svårt för det digitala. Därför kommer vi att ha ett antal medlemmar i klubben som hjälper till där det behövs. Det kan vara hjälp vid anmälan eller att få hjälp med att registrera ett genomfört prov till exempel.

Ha en fin sommar alla så kommer mer information under augusti.

Hälsningar

Klubbansvariga för Hundprov

Stefan, Bosse, Bjarne, Janne

 

 

 

Extra information