Regelrevidering inför 2016

Ett möte har genomförts med regelrevisionsgruppen i Upplands Väsby 2015-03-20--21. Vid detta möte genomfördes följande:

- En strukturerad genomgång av nu gällande regelverk. Gruppen kunde konstatera att detta regelverk är mycket bra, vilket innebär att några större förändringar inte behövs.


Diskussioner angående att förenkla och underlätta bedömningen samt att kunna använda tekniska hjälpmedel som ett komplement till bedömningen.


Diskussioner angående att få ett tydligare regelverk gällande våra två drevarter Hare och Räv.

- Tydliga Rävregler tas in i regelverket.

- Vi bedömer efter konstaterande av drevdjurets art.


Förtydligande av skalan på momenten, dvs att vi inför hela skalan 1 till 6 med tillhörande text i kommande regelbok.

- Vi plockar bort bokstaven S samt ersätter graverande fel med diskvalificerande fel.

Tidsplan

* Att under ordförandekonferensen 2015-08-15 presentera ett någorlunda färdigt material.

* Att inom arbetsgruppen vara färdiga med det första utkastet till November 2015.

* Att låta förslaget gå ut på remiss till lokalklubbar och anslutna rasklubbar under mitten av December 2015.

* Att begära in remissvar under mitten av Januari 2016.

* Att lägga det till fullmäktigehandlingarna under Februari 2016.

* Att på Stövarfullmäktige 2016 fastställa det nya regelverket.

* Att lämna in regelverket till SKK (senast 2016-07-01).

Jan-Erik Berg

Representant för distrikt 4

 

 

Extra information