Lokalklubbar, Rasföreningar Delegater vid Stövarfullmäktige 30 aug Ledamöter i SvStk:s styrelse till 30 aug Mötesordförande Bengt Pettersson Mötessekreterare Anders Lekander Valberedningens ordf Mikael Pettersson Juridisk sakkunnig Fredrik Bruno SKK
 
Kort information från interimsstyrelsen
Den interimsstyrelse som bildades vid Stövarfullmäktige den 30 aug har nu verkat i en månad. Det är nu dags att lämna en del information om vårt arbete. Vad vi uträttat och vad vi inte kunnat uträtta. Vårt huvudsakliga uppdrag sådant det formulerades var att hålla ”skutan” igång d v s se till att räkningar betalas så att vår klubb inte hamnar på obestånd som det uttrycktes. Här har vi stött på vårt första och största problem.
 
Vi var tidigt ute med att ta kontakt med vår medelsförvaltande bank, Handelsbanken i Östersund som så här långt nekat oss möjligheten att få tillgång till stövarklubbens likvida medel. Skälet är att vi går under beteckningen ”interimsstyrelse” vilket enligt bankens syn är en styrelse i en förening under uppbyggnad och som sådan inte får tillgång till de medel som finns i den tidigare föreningskonstellationen. Att detta skulle bli ett problem stod utanför vår kunskap och tydligen också utanför fullmäktige ledningens kunskap.
 
Vi har också haft ett antal kontakter med SKK i frågan men utan påtagligt resultat. För att tillfälligt lösa detta har vi begärt och fått uppskov med att betala de räkningar som förfallit. Detta är också då naturligtvis skälet till att reseräkningar från tidigare styrelsen inte kunnat betalas. Hoppas att det går att få fram en lösning med hjälp av SKK. En lekman kan tycka att det är vårt stövarfullmäktige som ger interimsstyrelsen de mandat som behövs för att fullgöra uppdraget och inte banken.
 
Efter en del skriftväxling har vi nu lyckats ändra postadress så att räkningar och övrig post hamnar på rätt ställe, Leif Lundholm, Mångbyn 253, 93293 Lövånger.
 
När det gäller Årsboken är manus nu färdigt och ligger på tryckeriet. Det är 270 personer som beställt boken men vid genomgång av och upprättande av adressregister så framgår att det är ca 20 personer som inte lämnat några adressuppgifter. Enligt tidigare praxis görs ingen uppföljning och speciell sökning av dessa saknade adresser utan de får höra av sig när de upptäcker att de inte fått boken.
 
Det är naturligtvis svårt att i en sådan här månadsinformation gå förbi hur vi uppfattar upplägget av vårt IT-system hundprov.stovare.se och hitta stovare.hittahund.se (hitta stövare) Om vi kommer ihåg utgångsläget 2017 så var det så att nu ska vi ha ett hjälpmedel som helt ägs av SvStk till skillnad från det tidigare som ägdes av en privatperson. Vad blev då resultatet? Vid Stövarfullmäktige 2018 lovades dyrt och heligt att det nya systemet ska finnas på plats vid ingången av provåret 2018. Som vi alla vet blev det en förskjutning på ett år. Inte så konstigt när vi nu har lite insyn i hur ägarförhållandena och därmed styrningen fungerat och fungerar.
 
Vid senaste stövarfullmäktige fick vi en information att det nu tecknats ett avtal med ett företag som heter Animistration AB där ägarförhållandena reglerats. En koll i Bolagsregistret visar att Animistration AB har sitt säte i Nelden med en omsättning på 56 tkr senaste räkenskapsåret. Hade naturligtvis varit intressant för alla i SvStk att veta varför styrelsen valt just denna samarbetspartner. Enligt samtal med den person som formade föregångaren till hundprov.stovare.se d v s det system som älghundsklubben använder äger denne fortfarande efter avtalet källkoden till hundprov.stovare.se. SvStk äger innehållet. Detta innebär att all utveckling av programvaran beställs hos och utförs via honom eller hans företag SvStk beställer och betalar Vi äger alltså inte kärnan i vårt eget system denna gång heller och vi har inget absolut inflytande över när beställningar ska vara utförda. Hittillsvarande utveckling har från 2017 i direkta kostnader uppgått till 764 tkr och fortfarande är allt långt ifrån klart. Dessutom har vi ingen programvara för registreringar av utställningsresultat och kataloger. De små justeringar som gjorts i år har kostat 135 tkr. Däri ligger då kostnader för att i hundprov.stovare lägga in de fasta proven. Detta borde vi ha kunnat göra själva som resultat av en enkel utveckling av programvaran. Det är svårt att förstå varför styrelsen eller revisorerna inte reagerat på upplägget som så väsentligt avviker från det som var ingångsläget 2017. Avvikelserna borde kommenterats i både verksamhetsberättelser och i revisionsberättelser för både 2018 och 2019.
 
För interimsstyrelsen gm Gottne Lindgren, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Extra information