Fullmäktige 2020-11-10
Att fortsätta leda mötet: Bengt Pettersson från SKK
Sekreterare : Anders Lekander. Juridiskt sakunnig: Fredrik Bruno från SKK
Valberedningens förslag till ny styrelse för Svenska stövarklubben.
Till ordförande för en tid av 2 år föreslås Rolf Karlsson. Rolf har arbetat på Falu rödfärg i 39 år men är
nu penisionär. Har haft stövare i nästan 40 år men har för tillfället ingen. Har suttit i styrelsen för
Dalarnas Stkl i 17 år, samt ett flertal styrelser.
Övriga ledamöter valda för 4 år är : Lill Wiklund. Lill jobbar på Vattenfall ,har 2 stövare i hemmet och har
mångårig erfarenhet av bankjobb.
Tomas Eriksson. Tomas har jobbat inom Försvarsmakten, är jaktprovsdomare sedan nästan 30 år.Är även
exteriördomare och varit aktiv i föreningslivet nästan hela livet.
Peter Hermansson. Peter är polis och jobbar nu som kriminaltekniker i region syd. Är ordförande i
Skåne-Blekinge Stkl sedan 2015 och har erfarenhet från tidigare styrelsearbete.
Leif Lundholm. Leif har jobbat inom IT-branschen i många år, är nu penisionär med 2 stövare.
Ledamöter valda för 2 år är: Marita Lithander. Marita jobbar på Postnord, är jaktprovsdomare och har 3
stövare. Sitter med i styrelse för några föreningar.
Daniel Bohlin. Daniel är egenföretagare inom betongbranschen, är intresserad av avelsarbete och har 4
stövare hemma.
Tomas Larsson. Tomas jobbar som servicetekniker för Sandvik, har haft stövare sedan 1977 och är även
jaktprovsdomare. Har jobbat som kommisarie i Smålands stkl och är intresserad av jaktprovsregler.
Petra Högberg. Petra jobbar inom kriminalvården, är exteriördomare och jaktprovsdomare, med 3 stövare.
Har jobbat med styrelsearbete i 30 år.
Revisorer: Ernst & Young
Internrevisorer för en tid av 2 år: Örjan Strömberg, Jimmie Guttormsson.
Firmatecknare: Ordförande och kassör ( var för sig )
Arvode styrelsen: Ordförande, Sekreterare, Kassör = 10 000:-
Övriga styrelseledamöter: 8000:-
Valberedningen . Michael Barcheus, Olle B Häggkvist, Rolf Johansson, Lennart Ragnarsson,
Mikael Petersson ( sammankallande )

 

Extra information