Smålands Stk har ambitionen att genomföra alla våra fasta prov, med hänsyn till de restriktioner som råder när proven genomförs.

Ökl prov och RR genomförs som vanligt med överenskommelse mellan domare och hundägare, iakttag dock försiktighet.

Det blir inga gemensamma middagar eller sammankomster, som det ser ut i nuläget.

Domarna skall i första hand bo hemma och köra ensamma till provmarkerna, reseersättning utgår naturligtvis.

Hundägare som är långväga ifrån ordnar själva boende, vilket dom olika kommittéerna kan vara behjälpliga att rekommendera.

Hundägarna åker också själva till provmarkerna.

Det blir minimala kollegier, där de flesta domarna skall ringa in resultaten, vi kanske också provar digitalt kollegium, på de prov där det blir många hundar.

På detta vis bereder vi alla hundägare som vill, möjligheten att starta sina hundar, utan att riskera någons hälsa.

Hundägare, var observanta på sista anmälningsdatum och anmäl era hundar.

Nästa prov är Kosta Int Ekl 7-8/12 anmäl snarast.

Mvh

Bjarne Engström  Jaktprovsansvarig

Extra information