Stövarjaktens Dag har ju tidigare varit knuten till ett visst datum i december vilket inneburit problem i vårt avlånga land främst beträffande snömängden i norr. Även andra saker kan ha haft sin inverkan negativt. Nu har Svenska stövarklubben styrelse beslutat att lokalklubbarna kan genomföra ”sin dag” när det passar dem vilket borde underlätta till att få upp intresset. Vad som i dagsläget kan ställa till det är restriktioner gällande Coronapandemin. I skrivande stund är det max 8 personer i grupp som gäller generellt. Men klubbarna kanske kan dela upp dagen i mindre grupper och på det viset genomföra en trevlig dag som förhoppningsvis även kan locka fram nya stövarjägare. Så bestäm ett datum och lägg ut på er hemsida att Stövarjaktens Dag blir av så hoppas vi alla på vackert jaktväder och fina drev.
Styrelsen.

För Smålands stövarklubbs del så innebär det att vi kör Stövarjaktens dag helgen den 2021-02-13--14.

Extra information