Domare!!
Ni som dömer hundar i Ökl eller Sr, R-Ekl skall begära reseersättning av hundägaren direkt om ni vill ha den. Vid Fasta Ekl prov betalas reseersättningen av klubben.
Det har blivit fel i några fall och vi försöker förtydliga detta. Se också nedan vad som gäller vid sammanräkning av drevtider.
Använd sunt förnuft!!
Bjarne Engström

Sedan har vi ett förtydligande gällande ihopslagning av drev. Det har vid ett antal tillfällen framkommit att rätt yviga tolkningar tillämpats.
Elstängsel, gödslade åkrar, fårhagar mm. Trafikerade vägar med ett fåtal bilar under dagen föranleder ingen rätt till koppling och hopläggning av drev.
Man kanske skall fundera lite var man släpper hunden. Se sidan 29 och 30 i regelhäftet . Drevdjur som förolyckats, drevdjur som går in eller fara för hundens liv är det som gäller.

Med vänlig hälsning

Regelansvarig
Thomas Larsson

Extra information