Nu ligger katalogen med ändrade provmarker ute för dom provmarker som har mycket snö.

På grund av snödjupet har sex provmarker bytts ut, nämligen Rydsnäs, Österås, Kvill, Rumskulla, Helgesfall och Brokabo. Hund nummer 11 och 21 är strukna.

Katalog med ändrade provmarker och fler sponsorer.

Liverapportering kommer att ske båda dagarna på hemsidan.

/Eksjökommitten /Jan-Erik Berg    /BoT

Extra information